Lappeenranta

Panoraama myllysaaresta

Kaupunki-info

Perustietoja

Lappeenranta on Etelä-Karjalan maakunnan hallinnollinen, elinkeinoelämän ja kulttuurin keskus. Lappeenranta tunnetaan kauniista luonnostaan, ystävällisistä ihmisistä ja iloisesta, karjalaisen luonteen värittämästä kaupunkikuvastaan. Lappeenranta on jatkuvasti kehittyvä kasvukeskus EU:n ja Venäjän portilla. 

 • Kaupunki perustettu vuonna 1649
 • Asukasluku: noin 72 600
 • Alue 1 724 km²
  • Maapinta-alaa 1 433 km²
  • Vesipinta-alaa 290 km²
  • Asukkaita/maa km² 50,25
 • Alueellinen asema
  • Etelä-Karjalan maakuntakeskus
  • Teollisuuskeskus
  • Yliopistokaupunki
  • Kaakkois-Suomen osaamis- ja teknologiakeskus
  • Itä-Suomen matkailukeskus
  • Rajakaupunki - portti itään
 • Tax free -myynnissä Suomen kaupunkien kärkisijoilla 
Lappeenranta, kansainvälinen yliopisto- ja matkailukaupunki idän ja lännen portilla

Lappeenranta on kasvanut ja kehittynyt runsaan sadan vuoden kuluessa Suomen suuriruhtinaskunnan leirikaupungista ja sittemmin itsenäisen Suomen varuskuntakaupungista kansainväliseksi yliopisto- ja matkailukaupungiksi.

Kaupungin kehitykseen, elinkeinoihin ja kulttuuriin on vaikuttanut monella tavoin sijainti idän ja lännen rajalla, pinta-alaltaan Euroopan neljänneksi suurimman järven – Saimaan – etelärannalla. Hyviä kulkuyhteyksiä kaikkiin ilmansuuntiin on pidetty kautta historian tärkeänä edellytyksenä seudun elinvoimaisuudelle ja luonnonkauniit maisemat ovat houkutelleet alueelle matkailijoita.

Liikenneyhteydet

Lappeenrannan hyvät liikenneyhteydet ovat edistäneet alueen teollisuuden ja kaupan kehittymistä. Lappeenrannan kautta kulkevat rautatie sekä valtatiet 6 ja 13. Lappeenrannassa on kansainvälinen lentokenttä.

Lappeenrannasta alkavalla Saimaan kanavalla on keskeinen merkitys Itä-Suomen alueen vesikuljetuksille. Kanavan kokonaispituus on 43 km, ja sen Suomen puoleinen osa kuuluu kokonaisuudessaan kaupungin alueeseen. Kanava yhdistää Saimaan vesistöalueen Suomenlahteen. Kanavan varrella sijaitsee vesistöalueen merkittävin sisävesisatama, Lappeenranta-Mustolan satama.

Rajakaupunkina ja hyvien liikenneyhteyksiensä ansiosta Lappeenranta tarjoaa erityisetuja ulkomaankaupalle, varsinkin idänkaupalle. Suomen tavara- ja matkailuliikenteessä Lappeenranta on portti Venäjälle. Rajanylityspaikkoja on kaksi: maantieliikenteelle Lappeenranta-Nuijamaa ja rautatieliikenteelle Lappeenranta-Vainikkala.

Palvelujen kaupunki

Vaikka metsäteollisuus on edelleenkin merkittävä työllistäjä, jo kaksi kolmasosaa työpaikoista on palvelualalla ja matkailusta on kehittymässä vahva uusi elinkeinoala.

Jos piirrämme Lappeenrannan ympärille kehän reilun kahdensadan kilometrin säteellä, se yltää sekä Helsinkiin että Pietariin. Kehän sisälle jää noin kahdeksan miljoonaa asukasta. Yrittäjille tämä väestömäärä muodostaa valtavan potentiaalisen asiakaskunnan.

Lappeenrannan kaupalliset palvelut ovat kehittyneet poikkeuksellisen monipuolisiksi jatkuvasti kasvavan venäläismatkailun ansiosta; yrityksillä meneekin Etelä-Karjalassa paremmin kuin muualla Suomessa. Yliopiston, ammattikorkeakoulun ja ammatillisten koulujen ansiosta tarjolla on asiantuntijoita, osaajia ja tekijöitä erilaisiin kaupallisiin sekä tuotannollisiin tehtäviin.

Myötätuulta elinkeinoelämälle on edelleen luvassa. Ennusteiden mukaan venäläisten matkailijoiden määrä kolminkertaistuu Lappeenrannan seudulla vuoteen 2025 mennessä. Jos asiakasvirrat lisääntyvät odotetusti, kaupalliset palvelut kaksinkertaistuvat ja työtilaisuudet lisääntyvät.

Ympäristöystävällinen kaupunki

Kaupan ja matkailuelinkeinon ohella kasvuodotuksia on energia-alallakin. Tavoitteena on, että Lappeenrannasta kehittyy johtava uusiutuvan energian keskus ja edelläkävijä Euroopassa.

Tälle visiolle on olemassa selvät perusteet: Lappeenrannan kaukolämmöstä 80 prosenttia tuotetaan metsäenergialla, teknillisellä yliopistolla on ensiluokkaista osaamista erityisesti uusiutuvien energialähteiden tutkimuksessa, Muukon tuulipuisto on valmistuessaan Suomen suurin sisämaan tuulipuisto ja UPM:n mäntyöljystä biodieseliä jalostava tehdas sijoittuu Lappeenrantaan.