Verkostot ja kumppanit

Lappeenrannan kaupunki ja Wirma Lappeenranta on mukana monissa verkostoissa, jonka kautta saamme lisää kokemusta, tietoa ja koulutusta monissa kansainvälisyyteen liittyvissä asioissa.

Kuntaliiton EU- ja KV-verkosto

Lappeenranta on mukana Kuntaliiton EU- ja kv-verkossa, joka on tarkoitettu kaikille kuntien ja maakuntien liittojen EU- ja kansainvälisiä asioita hoitaville henkilöille sekä myös muille EU- ja kansainvälisistä asioista kiinnostuneille.

The Association of Castles and Museums around the Baltic Sea

Lappeenrannan museotoimenjohtaja Päivi Partanen toimii puheenjohtajana yhdistyksessä joka edistää Itämeren alueen linnojen sekä museoiden välistä yhteistyötä ja kulttuuriperinnön ymmärrystä. Lappeenrannan tunnettuus linnoituskaupunkina kasvaa. Toiminta lisää myös työntekijöiden tiedonvaihtoa sekä hyvien käytänteiden jakamista. Lue lisää: http://www.visitcastles.eu/

ICLEI 100% Renewable Energy Cities & Regions Network

Lappeenranta valmistelee hakua mukaan kansainväliseen kuntaverkostoon jossa edistetään uusiutuvien energianlähteiden käyttöönottoa.

Kansainväliset koulut

Kasvatus- ja opetustoimi ei ole jäsenenä kansainvälisissä verkostoissa mutta pohjoismaisten ystävyyskaupunkien kanssa tehdään säännöllistä verkostoyhteistyötä.

Kouluilla on lisäksi käynnissä useita Erasmus +-hankkeita. Erityisesti Lyseon lukio sekä Kimpisen lukio toteuttavat useita kansainvälisiä hankkeita, kuten "Say NO to Indifference", "Teaching of the Beaten path" ja "Our Youth - Speeding on the Global Information Highway". Yksistään nämä hankkeet vievät oppilaita lukuisiin Euroopan maihin.

Muut verkostot

Wirma Lappeenranta Oy on lisäksi jäsenenä eurooppalaisessa business- ja innovaatiokeskusten yhteenliittymässä (European Business Incubator EBN), johon kuuluu kaikkiaan noin 250 innovaatiotoimintaa ja yrittäjyyttä tukevaa jäsenorganisaatiota Euroopasta, Aasiasta ja Venäjältä. Lue lisää EBN:stä sekä muista verkostoista täältä.