Etusivu Osallistu ja vaikutaLänsialueen palveluverkko
Valitse taso
Länsialueen palveluverkko

Kaupunki varautuu lähivuosina uudistamaan palveluita sekä korjaamaan että rakentamaan uusia julkisia rakennuksia Lappeenrannan länsialueella.

Tämä palveluverkkotarkastelu kattaa päiväkotien ja koulujen sijoituspaikkojen lisäksi myös muut kaupungin palvelut, kuten nuorisotilat, kirjastot ja liikuntapaikat. Samassa yhteydessä kartoitetaan myös sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden tilatarpeita alueella.

Tarkasteltava alue ulottuu Kuusimäestä ja Kourulasta Lavolan ja Sammonlahden kautta Rutolaan ja Laptonniemeen saakka. Siinä otetaan huomioon alueelle suunniteltu asuntorakentaminen ja kasvava asukasmäärä.

Kaavoitus
Liikennejärjestelyt