Etusivu Osallistu ja vaikutaMyö tehään porukalla –Elinvoimaa ja osallisuutta
Valitse taso
Ajankohtaista
 

Visuaalinen tiekartta työelämävalmiuksien huomioimiseksi on valmistunut! Löydät sen tästä.

matkallatöihin_pieni10.jpg

Elinvoimaa ja osallisuutta Lappeenrantaan
– Myö tehään porukalla!

Lappeenrannan kaupunkitaajamaan asukkaita yhdistävää, sosiaalisia kontakteja vahvistavaa sekä asuinympäristön viihtyisyyttä lisäävää toimintaa Euroopan sosiaalirahaston tuella!

Lappeenrannan kaupunki on saanut rahoituspäätöksen Euroopan sosiaalirahaston tukemaan Elinvoimaa ja osallisuutta -hankkeeseen, joka kulkee tuttavallisemmin myös nimellä Myö tehään porukalla.
Hankkeen toimintakausi on 1.4.2016 – 31.3.2018.
Hankkeen tavoitteena on lisätä asukkaista itsestään lähtevää toimintaa, vahvistaa asuinalueiden yhteishenkeä, parantaa sosiaalisia kontakteja
sekä työ- ja toimintakykyä asukkaiden keskuudessa.

Toiminnan avulla mahdollistetaan asukkaiden itsensä esittämiä ja ideoimia tapahtumia, talkoita tai vaikkapa koulutustilaisuuksia
– nyt on siis tilaisuus vaikuttaa oman asuinympäristönsä asioihin!

Hankkeen perusajatuksena on saada elämää ja ”me”-henkeä keskustataajaman eri kaupunginosiin sekä parantaa asuinalueiden viihtyisyyttä ja asukkaiden omatoimisuutta. Asukkaiden ajatuksia ja ideoita näiden asioiden kehittämiseen toivotaan runsaasti.

Tämän sivun oikeasta yläkulmasta löytyy linkki kyselylomakkeeseen, jonne voi sähköisesti ilmoittaa ajatuksena ja ideansa. Hyviä ideoita voi myös lainata, sillä sivuille tullaan keräämään listaus asukkaiden ehdotuksista ja myöhemmin toteutuneista tapahtumista. Voit myös ilmottautua järjestäjäksi johonkin ideaan, vaikka omaa ehdotusta ei olisikaan.

Hankkeen koordinaattori Marika Heinilä jalkautuu asukkaiden pariin juttelemaan ja kysymään ideoita suoraan lappeenrantalaisilta itseltään. 
Asukkaille, yhdistyksille ja muille kiinnostuneille järjestetään avoin ideointi-iltapäivä, jolloin ideat ja mahdolliset toteuttajat löytävät toisensa.

Hankkeen toivotaan aktivoivan asukkaita ja herättelevän ihan tavallisia lappeenrantalaisia mukaan yhteisölliseen toimintaan. Asukaslähtöisen toiminnan ei aina tarvitse olla sidoksissa asukasyhdistyksiin – toiminnan tavoitteena on, että lappeenrantalaiset innostuisivat aktiiviseksi osaksi yhteiskuntaa myös ilman yhdistystoimintaa.

Myö tehään porukalla -hankkeen ajankohtaisista asioista tiedotetaan Lappeenrannan kaupungin Facebook-sivuilla ja muissa sosiaalisen median ryhmissä, paikallisissa kaupunkilehdissä sekä kauppojen ilmoitustauluilla. Pysytään kuulolla!

Lisätietoja:
Marika Heinilä, hankekoordinaattori, Myö tehään porukalla (Elinvoimaa ja osallisuutta)
040 621 4084, marika.heinila@lappeenranta.fi

VipuvoimaaEU_2014_2020_rgb_nettiin.jpg

EU_ESR_FI_vertical_20mm_rgb.pngMyö tehään porukalla.isompi yläteksti.png