Energia-avustukset

Korjaus- ja energia-avustuksia myöntävät osittain kunnat, osittain Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA). Kuntien myöntämiä korjausavustuksia ovat vanhusten ja vammaisten asuntojen korjausavustusten sekä kuntotutkimusavustus kosteusvaurioituneeseen, terveyshaittaa aiheuttavaan rakennukseen. Kuntien myöntämä energia-avustus on pientalojen harkinnanvarainen energia-avustus.

Tämän vuoden osalta hakuaika päättyi 24.3.2016.

Hakuohjeet ja lomakkeet löytyvät kunkin avustusmuodon omalta sivulta ARAn internetsivuilta.

Pientalojen harkinnanvarainen energia-avustus

Avustusta voidaan myöntää ympärivuotisessa, omassa asuinkäytössä olevien pientalojen omistajille. Asuinrakennuksessa voi olla enintään kaksi asuinhuoneistoa.

Avustettavalta korjaukselta edellytetään, että sillä parannetaan asuntojen energiataloutta tai
otetaan lämmityksessä käyttöön uusiutuvaa energiaa: maalämpöpumppujärjestelmä, ilma-vesilämpöpumppujärjestelmä, pelletti- tai muu puulämmitysjärjestelmä tai uusiutuvaa energiaa hyödyntävä yhdistelmälämmitysjärjestelmä. Tuettavia hankkeita voivat olla myös ulkovaipan lisäeristäminen, ikkunoiden parantaminen tai uusiminen sekä lämmitystapamuutokset

Energia-avustus ei kata työkustannuksia, mutta niihin voi hakea kotitalousvähennystä.

Avustus on tarkoitettu pienituloisille ja avustuksen saamiselle on asetettu tulorajat. Varallisuus ei vaikuta avustuksen myöntämiseen.

Ruokakuntaan kuuluvien pysyvät tulot kuukaudessa (bruttokuukausitulot) eivät yhteenlaskettuina saa ylittää seuraavia tulorajoja:

Henkilöluku
Tulot (brutto) €kk      1 760   2 940  3 930  4 995

Yli 4 henkilön ruokakunnissa tulojen enimmäismäärää korotetaan 875 €/lisähenkilö.

Avustuksen suuruus on enintään 25 % hyväksytyistä laite- ja tarvikehankintakustannuksista.

Energia-avustusta haetaan lomakkeella ARA 36d. Lomake löytyy myös ARAn kotisivuilta

Lisätietoja avustuksista:

Yhteyshenkilöt