Valitse taso

Päivähoito (1).jpg

Varhaiskasvatuksesta

Varhaiskasvatuksen ensisijaisena tavoitteena on edistää lasten kokonaisvaltaista hyvinvointia. Kun lapsi voi hyvin, hänellä on mahdollisimman hyvät kasvun, oppimisen ja kehittymisen edellytykset. Hän nauttii yhdessäolosta lasten ja kasvattajien yhteisössä, sekä kokee iloa ja toimimisen vapautta kiireettömässä ja turvallisessa ilmapiirissä. Lapsi on kiinnostunut ympäristöstään, ja hän voi suunnata energiansa leikkiin, oppimiseen ja arjen toimiin itselleen sopivin haastein. Hyvinvoinnin edistämiseksi lapsen terveyttä ja toimintakykyä vaalitaan ja lapsen perustarpeista huolehditaan. Eri-ikäisten lasten kohdalla tämä tarkoittaa erilaisia asioita ja erilaisia toimintatapoja.

Alle 3-vuotias lapsi

Alle 3-vuotiaan lapsen hoito on enimmäkseen hoivaa ja perustarpeista huolehtimista. Syöminen, nukkuminen, kylpeminen, ulkoilu, leikki ja kahdenkeskinen aika aikuisen kanssa ovat lapselle tärkeimmät toiminnot. Lapsen kognitiivinen, emotionaalinen, sosiaalinen ja motorinen kehittyminen tapahtuu juuri näissä tilanteissa.

Alle 3-vuotias lapsi ei tarvitse isoja lapsiryhmiä ja eroa vanhemmistaan oppiakseen sosiaaliseksi. Turvallinen kiintymyssuhde ja minuuden kehittyminen vaativat pysyvät ihmissuhteet ja kahdenkeskistä aikaa. Siksi huoltajia kannustetaan hoitamaan lapsensa mahdollisuuksien mukaan kotona.

Yli 3-vuotias lapsi

Vähitellen lapsen kasvaessa hän alkaa kaivata enemmän leikkiseuraa ja kiinnostuu enemmän ympäröivästä maailmasta ja kaipaa oppimisen haasteita. Esiopetus on suunnitelmallista kasvatusta ja opetusta, joka liittyy kiinteästi sekä varhaiskasvatukseen että perusopetukseen.

Perusopetuslain mukainen esiopetus on koulutusjärjestelmän ensimmäinen porras ja se on osa varhaiskasvatuksen pedagogiikkaa. Päätavoitteena on lapsen kokonaisvaltaisen kasvun ja kehityksen tukeminen ja oppimisedellytysten parantaminen ennen kouluikää. Tavoitteena on rakentaa lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen kannalta johdonmukaisesti etenevä kokonaisuus, jatkumo varhaiskasvatuksesta esiopetuksen kautta perusopetukseen. Leikki, toiminnallisuus, elämyksellisyys ja kokemuksellisuus monipuolisessa oppimisympäristössä ovat esiopetuksen työtapoja. Avoin ja luonteva yhteistyö lapsen huoltajien kanssa on myös esiopetuksen onnistumisen edellytys.