Valitse taso

Avoimet varhaiskasvatuspalvelut

Avoimet varhaiskasvatuspalvelut tarjoavat ohjattua toimintaa lapsille ja lapsiperheille leikkikerhoissa ja avoimissa päiväkodeissa täydentäen muita varhaiskasvatuksen toimintamuotoja. Toimipisteitä on Lauritsalassa, Leirissä ja Sammonlahdessa sekä Voisalmen ja Lappeen päiväkodeissa. Jokaisessa toimipisteessä työskentelee lastentarhanopettaja ja lastenhoitaja.

Toiminta on maksutonta ja tarkoitettu kaikille sekä kunnallisen että kunnan tukeman varhaiskasvatuksen ulkopuolella oleville alle kouluikäisille lapsille, heidän vanhemmilleen ja hoitajilleen.

Maksuton leikkikerho (3-5 -vuotiaille) toimintakaudella 2017 – 2018

Leikkikerhon tavoitteena on
• tarjota lapselle monipuolista ohjattua toimintaa
• totuttaa lasta toimimaan ryhmässä
• herättää myönteistä suhtautumista uuden oppimiseen
• tukea lapsen itsenäistymistä ja itsetunnon kehittymistä
• tukea perheiden kasvatustyötä

Leikkikerhon toimintaa ohjaa Lappeenrannan kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma. Kerhossa ollaan ilman vanhempia 2,5-3 tuntia päivässä 2-5 päivänä viikossa. Kerhopäivien määrä vaihtelee toimipisteittäin. Lapselle laitetaan kotoa mukaan omat pienet eväät. Lapset on vakuutettu kerhotoiminnan ajaksi. Kerhoon haetaan sähköisesti. Kerhotoimintaan osallistuminen on maksutonta.

Lisätietoja:

Lappeen leikkikerho

Lauritsalan avoin päiväkoti ja leikkikerho

Leirin avoin päiväkoti ja leikkikerho

Sammonlahden avoin päiväkoti ja leikkikerho

Voisalmen leikkikerho

Avoin päiväkoti

• avoin päiväkoti on lapsiperheiden kohtauspaikka, jossa perheillä on mahdollisuus tutustua toisiin samanlaisessa elämäntilanteessa oleviin perheisiin ja saada vertaisryhmän kasvatuksellista tukea
• toiminta pyrkii tukemaan lapsen kehitystä sekä vanhempia ja hoitajia heidän kasvatustyössään
• avoimessa päiväkodissa toimitaan yhdessä: leikitään, lauletaan, askarrellaan, maalataan, leivotaan, tehdään retkiä yms. Yhteisten toimintahetkien ja vapaan leikin lomassa on mahdollisuus keskusteluun ja vuorovaikutukseen toisten aikuisten ja henkilökunnan kanssa
• avoimessa päiväkodissa kaikki aikuiset toimivat yhdessä lasten kanssa, mutta päävastuu lapsesta on mukana olevalla aikuisella
• mukaan voi ottaa myös omat eväät.
• avoimen päiväkodin toimintaan osallistuminen ei edellytä ennakkoilmoittautumista

Lauritsalan Avoin päiväkoti ma klo: 9-15 ja pe klo: 9-12.30
Leirin Avoin päiväkoti perjantaisin klo: 9-13
Sammonlahden Avoin päiväkoti to klo: 9-15 ja pe klo: 9-12.30