EtusivuPalvelutKasvatus ja opetusVarhaiskasvatusPäiväkodit ja perhepäivähoito
Valitse taso

Päiväkodit ja perhepäivähoito

Päivähoidon järjestäminen

Alle kouluikäisten lasten vanhemmilla on lakiin perustuva oikeus valita lasten hoidon järjestämisessä seuraavien vaihtoehtojen välillä:
•lapset hoidetaan kotona. Jos perheessä on alle 3-vuotias lapsi, voi perhe saada kotihoidon tukea.
•kunnan järjestämä päivähoitopaikka
•järjestää päivähoito yksityisen hoidon tuella (yksityinen päivähoitopaikka tai palkattu lastenhoitaja kotona).
Tämän sivun liitteet-osiossa liitteessä "Lasten hoidon vaihtoehdot ja tukijärjestelmät" on hoitomuodot ja tukijärjestelmät esitelty yksityiskohtaisesti.

Päivähoitopaikkaa voi hakea ympäri vuoden

Kunnalliseen päivähoitoon hakemus tulee jättää viimeistään neljä kuukautta ennen kuin lapsi tarvitsee hoitopaikan. Mikäli päivähoitopaikan tarve kuitenkin johtuu työllistymisestä, opinnoista tai koulutuksesta eikä tarpeen alkamisajankohta ole ennakoitavissa, on päivähoitopaikkaa haettava niin pian kuin mahdollista, kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee hoitopaikan.

Päivähoitoon haetaan täyttämällä sivun oikeassa laidassa olevasta linkistä avautuva sähköinen päivähoitohakemus. Hakija saa kirjallisen päätöksen hoitopaikasta ja päivähoitomaksuista. Päivähoitohakemuksen voi peruuttaa ilmoittamalla siihen päivähoitopaikkaan, joka on hakemuksessa laitettu ensisijaisesti toivotuksi hoitopaikaksi.

Päivähoitosuhde irtisanotaan palauttamalla kirjallinen ilmoitus lapsen hoitopaikkaan. Päivähoitosuhteen irtisanomisella on kahden viikon ohjeellinen irtisanomisaika, mutta se ei ole ehdoton. Taannehtivasti päivähoitosuhdetta ei voi irtisanoa. Kunnan taholta ei irtisanomista voida suorittaa.