Valitse taso

Varhaiskasvatusmaksun määrääminen ja periminen

Lasten varhaiskasvatusmaksuja koskevat säännökset on koottu lakiin (1503/2016) varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista. Kyseisessä laissa säädetään lasten varhaiskasvatuksesta perittävien maksujen määräytymisestä sekä varhaiskasvatuksen asiakasmaksun määräämisen perusteena olevista tuloista. Korkolaissa 633/1982 säädetään asiakasmaksun viivästymisen johdosta perittävästä viivästyskorosta.

 Maksujen tulorajat 1.1.2018 alkaen:

Perheen koko

Tuloraja e/kk josta maksua ei peritä

Maksu % tulorajan ylittävältä osalta

Korkeimman maksun tuloraja

2

2050

10,7

4756

3

2646

10,7

5352

4

3003

10,7

5709

5

3361

10,7

6067

6

3718

10,7

6424

Korkein maksu 290€/kk. Korkein maksu toisesta lapsesta 145€/kk. Alin perittävä maksu 27€/kk. Jos perheen koko on suurempi kuin 6, lisätään maksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa 138 eurolla kustakin perheen seuraavasta alaikäisestä lapsesta.  

Asiakasmaksu muodostuu prosenttiperusteisesti valitun hoitoajan mukaan ylläolevan taulukon määräämästä maksusta:

Varhaiskasvatuksen määrä kuukaudessa:

0–45 h/kk, asiakasmaksun suuruus 35%
46–84h/kk, asiakasmaksun suuruus 55%
85–117h/kk, asiakasmaksun suuruus 70%
118–150 h/kk, asiakasmaksun suuruus 85%
yli 150h/kk, asiakasmaksun suuruus 100%

Lisää tietoa päivähoitomaksuista tällä sivulla olevassa liitteessä "Tietoa päivähoitomaksun määrittämisestä 1.1.2018 alkaen".

Koululaisten iltapäivätoiminnan maksut 1.8.2016 alkaen:

Palveluntarve 11-20 päivää          100,00 euroa

Palveluntarve 1-10 päivää           50,00 euroa          

Puhelintiedustelut maksuihin liittyvissä asioissa:

klo 9-12 ja klo 13-15

P. 040 130 9070
Kesämäen palvelualue ja koululaisten iltapäivätoiminta (kaupungin oma toiminta)

P. 040 130 9091
Sammonlahden palvelualue

P. 040 130 9071
Kimpisen palvelualue ja Ostopalvelupäiväkodit

P. 040 634 1414
Joutsenon ja Lauritsalan palvelualueet


ph.maksupaatokset@lappeenranta.fi

Pohjolankatu 23, 53100 LAPPEENRANTA