Valitse taso

Päivähoitomaksun määrääminen ja periminen

Lasten päivähoitomaksuja koskevat säännökset on koottu sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettuun lakiin (734/92). Ko. laissa säädetään mm. lasten päivähoidosta perittävien maksujen määräytymisestä sekä päivähoitomaksun määräämisen perusteena olevista tuloista. Korkolaissa 284/95 säädetään päivähoitomaksun viivästymisen johdosta perittävästä viivästyskorosta.
Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetulla asetuksella (912/92) on säädetty mm. käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä palvelusta perittävästä maksusta, maksun määräämisestä sekä maksun perimisestä poissaolon ajalta.

 Maksujen tulorajat 1.8.2016 alkaen:

Perheen koko

Tuloraja e/kk josta maksua ei peritä

Maksu % tulorajan ylittävältä osalta

Korkeimman maksun tuloraja

2

1 403

11,5

3 925

3

1 730

9,4

4 815

4

2 053

7,9

5 724

5

2 191

7,9

5 862

6

2 328

7,9

5 999

Korkein maksu 290€/kk. Korkein maksu toisesta lapsesta 261€/kk. Alin perittävä maksu 27€/kk. Jos perheen koko on suurempi kuin 6, lisätään maksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa 138 eurolla kustakin perheen seuraavasta alaikäisestä lapsesta.

Lappeenrannan kaupunki ottaa 1.8.2016 käyttöön viisiportaisen maksujärjestelmän. Asiakasmaksu muodostuu prosenttiperusteisesti valitun hoitoajan mukaan ylläolevan taulukon määräämästä maksusta:

Varhaiskasvatuksen määrä kuukaudessa:

 0-84h/kk, asiakasmaksun suuruus 55%

85-107h/kk, asiakasmaksun suuruus 65%

108-130h/kk, asiakasmaksun suuruus 80%

130-150h/kk, asiakasmaksun suuruus 90%

yli 150h/kk, asiakasmaksun suuruus 100%

Lisää tietoa päivähoitomaksuista tällä sivulla olevassa liitteessä "Tietoa päivähoitomaksun määrittämisestä 1.8.2016 alkaen.

Koululaisten iltapäivätoiminnan maksut 1.8.2016 alkaen:

Palveluntarve 11-20 päivää          100,00 euroa

Palveluntarve 1-10 päivää           50,00 euroa          

Puhelintiedustelut maksuihin liittyvissä asioissa:

klo 9-12 ja klo 13-15

P. 040 130 9070
Kesämäen palvelualue ja koululaisten iltapäivätoiminta (kaupungin oma toiminta)

P. 040 130 9091
Sammonlahden palvelualue

P. 040 130 9071
Kimpisen palvelualue ja Ostopalvelupäiväkodit

P. 040 634 1414
Joutsenon ja Lauritsalan palvelualueet


ph.maksupaatokset@lappeenranta.fi

Pohjolankatu 23, 53100 LAPPEENRANTA