Palvelut
Valitse taso

Kehittämishankkeet

Lentoliikenteen ja lentokentän kehittäminen

Lappeenrannan kaupunki osallistuu aktiivisesti lentoliikenteen edistämiseen lentoyhtiöiden kanssa tehtävällä markkinointiyhteistyöllä, joka pitää sisällään näkyvyyttä lentoyhtiöiden sekä lentoyhtiöiden markkinointiyhtiöiden Internet-sivuilla. Lentoyhtiöjulkaisuissa julkistetaan Lappeenrannan ja GoSaimaan esittelytekstejä. Lisäksi toteutetaan kansainvälisten matkanjärjestäjien tutustumismatkoja. 
Yhteyshenkilö: Wirma Lappeenranta Oy, Markus Lankinen

Palvelusopimus, Wirma Lappeenranta Oy

EU- ja elinkeinopoliittisesta määrärahasta rahoitetaan Lappeenrannan kaupungin ja Wirma Lappeenranta Oy:n välisen palvelusopimuksen maksu v. 2015. Wirma Lappeenranta toteuttaa yritys-, matkailu- ja elinkeinotoiminnan kehityspalveluita.

Kukkuroinmäen kokeiluympäristön rakentaminen

Tavoitteena on, että perustettava yhtiö investoi Kukkuroinmäen jäteasemalle tuotantolinjaan, jolla aloitetaan kierrätyskelpoisista jätteistä komposiittituotteiden koevalmistus. Pääasiallisesti materiaalit ovat loppusijoitukseen päätyviä, jolloin tuotanto lisää Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:n materiaalin hyödynnettävyysastetta. Laitos on ensimmäinen lajissaan maailmassa ja teknologialle on haettu kansainvälistä patenttisuojaa.
Yhteyshenkilö: Lappeenrannan kaupunki, Markku Heinonen

Yhdessä Yrittäen -hanke

Hankkeen päätavoitteena on yhteisen yrityksen toimintaedellytysten selvittäminen palvelutarpeiden ja toimintaympäristön näkökulmasta, kehittää toteuttamiskelpoista ja kannattavaa mallia yhteiselle yritykselle ja luoda toimiva yhteisen yrityksen toimintamalli. Tavoitteena on löytää yhteisen yrityksen avulla ratkaisuja ja uudenalaisia toimintamalleja työllisyyden lisäämiseksi erityisesti nuorten ja muiden heikossa asemassa olevien työllistämisen edistämiseksi. Hankkeella on tarkoituksena myös vähentää ennakkoluuloja yhteiskunnalliseen etuun pyrkivää yritystoimintaa kohtaan ja pyrkiä vaikuttamaan asukkaiden, julkisen sektorin ja yritysten asenteisiin käyttää ja ostaa palveluja yhteiskunnalliseen etuun pyrkivältä toimijalta.
Hankeen päätoteuttajana toimii Lappeenrannan kaupunki ja osatoteuttajana Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri.

Yhteyshenkilö: Lappeenrannan kaupunki, Sanna Natunen