Valitse taso

Vesihuoltohankkeiden kehittäminen 

Vesihuollon kehittämissuunnitelma on kunnan laatima asiakirja, jonka tavoitteena on edistää ja kehittää haja-asutusalueiden vesihuoltoa. Kehittämissuunnitelmassa on määritelty ne haja-asutusalueen kohteet, joilla vesihuoltotoimenpiteet on tarkoituksenmukaista hoitaa keskitetysti. Käytännössä edm. tarkoittaa, alueen asukkaat perustavat vesihuoltolaitoksen, joka suunnittelee ja rakentaa verkoston. 

Haja-asutusalueiden vesihuollon kehittämisen edistämiseksi alkoi Potkua vesihuoltohankkeisiin 15.3.2011 - 31.12.2013. Hankkeen päätavoitteena oli tuottaa palveluita, joita tarvitaan vesihuoltohankkeiden käynnistämisessä.
Tavoitteena oli  2-3 vesiosuuskunnan perustaminen ja toiminnan aloittaminen Lappeenrannan haja-asutusalueilla. Erityisesti vesiosuuskuntien perustamisvaiheessa annettiin asiantuntija-apua haja-asutusalueen asukkaille ja selvitettiin yhteisverkostoon liittymishalukkuutta. Samalla tuettiin puuhamiehiä osuuskuntien perustamisen eri vaiheissa kuten rahoitusjärjestelyissä, avustusten hakemisessa ja tiedottamisessa. Hanke toimi yhteistyötahona eri toimijoiden ja sidosryhmien välillä, kuten suunnittelijat, kyläyhdistykset, Lappeenrannan seudun ympäristötoimi ja Kaakkois-Suomen ELY-keskus.

Hankkeen tuloksena tehtiin toimintamalli, jota voidaan hyödyntää myöhemmin liikkeelle lähtevillä vesiosuuskunta-alueilla. Hankkeen tavoite toteutui osittain, sillä vesiosuuskunta perustettiin Joutsenon Jänhiälään ja Konnunsuolle ollaan perustamassa vesiosuuskuntaa.

Lappeenrannan haja-asutusalueiden vesihuollon kehittämisen parissa työskennellään myös vuonna 2015.


Yhteystiedot:
Projekti-insinööri Marja Jääskeläinen, 040 716 6145 

Lappeenrannan seudun ympäristötoimi
Pohjolankatu 14
53100 Lappeenranta

etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi