Valitse taso

   

Vesihuoltosuunnitelmien eteneminen kylissä 2011-2013

 

Copyright: Varsinais-Suomen ELY-keskus, Ulriikka Lipasti


Joutsenon Vesikkolantien asukkaat


Myllymäen Pätilän alueen vesihuollon yleissuunnitelma valmistui v. 2007, ja suunnitelman päivitys tehtiin v. 2011. Tulevaisuudessa talousvesi- ja jätevesiverkosto ulottuu ainakin Kiukkaan kylälle asti. Hallituksen puheenjohtaja on Kari Pätilä, puh: 0400 550 775.

Hanhijärven vesiosuuskunta

Hanhijärven pohjoispuolella on 1 luokan pohjavesialueita, joilla kiinteistökohtaisten jätevesiratkaisujen vaatimukset ovat tiukemmat, siksi yhteinen jätevesiverkosto on perusteltua. Hanhijärvellä on olemassa talousvesiverkosto. Kaakkois-Suomen ELY-keskus myönsi v. 2013 valtion vesihuoltoavustuksen. Lisätietoja antaa Marja Jääskeläinen puh. 040 716 6145, marja.jaaskelainen@lappeenranta.fi.

Joutsenon eteläiset kylät (mm. Ravattila, Nevala, Kähärilä ja Hyvättilä)

Vesihuollon yleissuunnitelma valmistui v. 2011 ko. kyläalueelle. Yleissuunnitelmaa päivitettiin kiinnostuneiden mukaan v. 2012. Lisätietoja antaa projekti-insinööri Marja Jääskeläinen puh. 040 716 6145 tai marja.jaaskelainen@lappeenranta.fi

Korkea-aho, Hytti ja Vihtola

Korkea-ahon, Hytin ja Vihtolan kylissä selvitettiin yhteisen vesi- ja viemäriverkoston rakentamista v. 2011. Kiinnostus yhteisverkostoa kohtaan oli vähäistä. Jokainen kiinteistön omistaja huolehtii itse kiinteistökohtaiset jätevesijärjestelmät haja-jätevesiasetuksen mukaiseksi 15.3.2013 mennessä.

Joutsenon Jänhiälä

Kyläalueen talouksista osa sijaitsee joko 1. tai 2. luokan pohjavesialueilla tai sen muodostumisalueella. Vesihuollon yleissuunnitelmasuunnitelma valmistui v. 2012. Samana keväänä haettiin myös Kaakkois-Suomen ELY:n elinkeinopuolen rahoitusta ja saatiin 40 prosentin avustus. Jänhiälän vesihuolto-osuuskunta perustettiin 23.7.2012. Yhteisverkoston rakentamissuunnitelma valmistui v. 2013 aikana, ja verkoston rakentaminen alkoi samana vuonna. Lisätietoja voi kysyä Jänhiälän vesihuolto-osuuskunnan hallituksen puheenjohtajalta Teppo Vertaselta puh. 050 386 4805 tai teppo.vertanen@optimiratkaisut.fi. Jänhiälän seudun kyläyhdistys ry:n internet-sivuilta on linkki Jänhiälän vesihuolto-osuuskunnan sivuille.

Kaipialantien vesihuolto

Kaipialan vesihuollon yleissuunnitelma valmistui v. 2012. Kaipialantien asukkaat ovat päättäneet luopua yhteisverkostohankkeesta, ja jätevedet käsitellään kiinteistökohtaisin ratkaisuin 15.3.2014 mennessä.

Vainikkalan vesihuolto
 
Vainikkalan taajama-alueen talousveden toimittamisesta vastaa Vainikkalan Vesi Oy. Vesihuollon yleissuunnitelma valmistui v. 2013. Lisätietoja antaa projekti-insinööri Marja Jääskeläinen puh. 040 716 6145 tai marja.jaaskelainen@lappeenranta.fi

Joutsenon Haukilahti ja Tapiolankangas

Haukilahti ja Tapiolankangas on merkitty Lappeenrannan vesihuollon kehittämissuunnitelmassa yhteisverkoston alueeksi. Yhteisverkoston kiinnostavuutta selvitetään vuoden 2014 aikana. Lisätietoja antaa projekti-insinööri Marja Jääskeläinen, puh. 040 716 6145 tai marja.jaaskelainen@lappeenranta.fi

Kivisaarentien vesihuolto Joutsenon Konnunsuolla

Vesihuollon yleissuunnitelma valmistui v. 2012. Kivisaarentien varressa on olemassa talousvesiverkosto, jonka toimintaa varten perustetaan vesiosuuskunta. Jätevedet hoidetaan kiinteistökohtaisin ratkaisuin 15.3.2016 mennessä. Lisätietoja antaa projekti-insinööri Marja Jääskeläinen, puh. 040 716 6145 tai marja.jaaskelainen@lappeenranta.fi.


 

Liitteet