Valitse taso

Rutolan kyläpolku

1890-luvulla aloitettiin puiden uitto Saimaan vesistöstä Kymijokeen. Uiton mahdollisti Myllylammen rantaan, Saimaan pohjukkaan, rakennettu ylivientilaitos, jossa puutavara siirrettiin Kärjenlammen puolelle. Puiden uitto jatkui Jängyn- ja Kivijärven kautta Kymijokeen. Osa puutavarasta oli jo  Saimaalla vettynyttä ja sitä ei voitu enää uittaa pidemmälle. Rutolaan perustettiin oma saha, joka toimi Lapatonniemessä 1930-luvun alkuun asti, puiden uitto jatkui vielä 1960-luvulle. 1940-luvulla alkoi Salpalinjan rakentaminen ja uitossa käytetty vesiväylä todettiin hyväksi luonnonesteeksi. Alueella limittyvät metsäteollisuuden historiaan ja Salpalinjaan kuuluvat rakenteet.

Rutolan kyläpolku hankkeen toimesta rakennetaan ja kunnostetaan Rutolan kylälle n. 3-3,5 kilometriä pitkä polku, jonka varrella olevia Salpalinjaan ja Enso Gutzeitin sahahistoriaan liittyviä kohteita otetaan esille kaatamalla puustoa ja raivaamalla aluskasvillisuutta. Polun varteen pystytetään opasviitat ja opastauluja, joissa kerrotaan paikan historiasta ja tapahtumista.

Tavoitteena on saada kylän ja lähialueiden asukkaille miellyttävä ja luonnonkaunis liikunta- ja virkistysreitti ja tarjota matkailijoille mahdollisuus tutustua Rutolan kylän historiaan ja nykypäivään. Polku tulee olemaan osa myöhemmin rakennettavaa Salpapolkua ja länsi-alueen liikuntareitistöä.

Hanke toteuttiin vuosien 2012-2013 aikana ja sen budjetti oli n. 9 000 euroa. Hanke sai Leader-rahoitusta.