Palvelut
Valitse taso

Vainikkala - Simola

Voimaa Vainikkalasta - Sisua Simolasta

Vainikkala on ainutlaatuinen rajanylityspaikka koko EU:n mittakaavassa. Se on 400 asukkaan elinvoimainen kylä, jossa ovat hyvät peruspalvelut ja vireä harrastustoiminta, mutta se on myös merkittävimpiä rautatieliikenteen rajanylityspaikkoja koko EU:n ja Venäjän rajalla. Vainikkalan kautta kulkee n. 90 % Suomen rautatievientiliikenteestä ja n. 50 % tuontiliikenteestä sekä säännöllinen henkilöjunaliikenne Pietariin ja Moskovaan.

Hankkeen tavoitteena on kehittää Vainikkalan-Simolan aluetta EU:n ja Venäjän välisen rautatieliikenteen raja-asemana sekä tarjota sijoittautumismahdollisuuksia uusille muun muassa jalostavan teollisuuden yrityksille. Tässä on tarkoitus hyödyntää alueen vapaina olevia kiinteistöjä ja uusia tontteja.Tavoitteena on lisäksi aktivoida asukastoimintaa, parantaa asukasviihtyisyyttä ja alueen vetovoimaa sekä lisätä synergiaa ja tietoisuutta olemassa olevien hankkeiden ja niiden toteuttajien välillä. Hanke toteutettiin vuosien 2013-2014 aikana. 

Hankkeen päärahoittaja toimi Kaakkois-Suomen ELY-keskus 90 % rahoituksella, loppuosa on kuntarahoitusta. Hankkeen budjetti oli noin 100 000 euroa.  Maaseutuasiamies Terttu Kivinen vastasi hankkeen hallinnointiin ja kylien kehittämiseen liittyvistä tehtävistä. Ostopalveluna hankittiin osaamista ja tietotaitoa mm. yrityksiin, logistiikkaan ja toimitiloihin liittyvissä kehittämistehtävissä.