Valitse taso

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Kaupunginhallituksessa on konsernijaosto, johon kuuluu kaupunginhallituksen toimikaudekseen varsinaisten jäsenten keskuudesta valitsemat 6 jäsentä ja näiden henkilökohtaiset varajäsenet.

Konsernijaoston tehtävät

Konsernijaoston tehtävänä on kaupunginvaltuuston hyväksymää konserniohjetta sekä kaupunginhallituksen hyväksymiä muita konsernia koskevia ohjeita noudattaen valmistella kaupunginhallituksen käsittelyä varten kaupunkikonserniin kuuluvien yhteisöjen omistajaohjaukseen liittyvät kaupungin ja kaupunkikonsernin kannalta merkittävät ja laajakantoiset strategiset asiat sekä asiat, jotka edellyttävät konserniohjeen mukaan kaupunginhallituksen ennakkohyväksynnän.

Esityslistat ja pöytäkirjat