Valitse taso

Kaupunginvaltuustokv.jpg

Kaupunginvaltuusto kokoontuu pääsääntöisesti joka kuukauden viimeisenä arkimaanantaina. Kokouspaikka on kaupungintalolla valtuuston salissa osoitteessa Villimiehenkatu 1. Kokoukset ovat yleisölle avoimia.

Kaupunginvaltuuston kokoukset 2017

16.01.2017 klo 18.30  
20.02.2017 klo 18.30  
27.03.2017 klo 18.30  
24.4.2017 klo 18.30  
15.05.2017 klo 14.00  tilinpäätöskokous
05.06.2017 klo 18.30  
28.08.2017 klo 18.30  
     
     
     
     

 

 Kaupunginvaltuuston tehtävät

Kuntalain mukaan kaupunginvaltuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta. Valtuuston tulee päättää toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista, päättää hallinnon järjestämisen perusteista, päättää talouden ja rahoituksen perusteista sekä hyväksyä talousarvio, päättää kunnan palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista, päättää kunnan liikelaitokselle asetettavista toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista, päättää takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta, valita jäsenet kunnan toimielimiin, ellei muuta ole säädetty, päättää luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista, valita tilintarkastajat, hyväksyä tilinpäätös ja päättää vastuuvapaudesta sekä päättää muista valtuuston päätettäviksi säädetyistä ja määrätyistä asioista.
 

Lappeenrannan kaupunginvaltuusto 2013-2016

Valtuustopaikat ryhmittäin: 

Suomen Sosialidemokraattinen puolue SDP   14 paikkaa
Kansallinen Kokoomus KOK  13 paikkaa
Suomen Keskusta KESK  13 paikkaa
Perussuomalaiset PS  9 paikkaa
Sitoutumaton kansalaisliike Myö  4 paikkaa
Suomen Kristillisdemokraatit KD  3 paikkaa
Vihreä Liitto VIHR  3 paikkaa
   
Yhteensä  59 paikkaa

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanpitäjä ja tiedustelut päätöksistä

Kaupunginsihteeri Juha Willberg
Konsernihallinto
PL 11, 53101 LAPPEENRANTA
Puh. 040 501 1561