Valitse taso

Konsernihallinto

Konsernihallinto luo edellytykset2013 Kesä MKivistö web.jpg

 • kaupunginvaltuuston
 • kaupunginhallituksen
 • kaupungin johdon ja
 • koko kaupunkikonsernin

tulokselliselle toiminnalle sekä vastaa

 • strategisesta suunnittelusta
 • talous-, henkilöstö- ja tietohallinnosta
 • omistajaohjauksesta
 • hankinnoista
 • viestinnästä ja markkinoinnista sekä
 • tuottaa kaikille toimialoille riittävät, asianmukaiset ja yhtäläiset hallintopalvelut.

Johtaminen

 Konsernihallinto jakautuu kahteen toimintatasoon

 • strategisen ohjauksen tasoon, joka muodostuu toiminnan ohjauksen prosesseista
 • operatiiviseen tasoon, joka muodostuu hallinnollisista tukiprosesseista ja asiontiprosesseista

Strategista ohjausta johtaa kaupunginjohtaja Kimmo Jarva ja hänen alaisuudessaan kaupunginsihteeri Juha Willberg, II kaupunginsihteeri Alina Kujansivu, strategia- ja rahoitusjohtaja Olli Naukkarinen, kaupunginlakimies Eero Immonen, kehitysjohtaja Markku Heinonen sekä muut johtavat viranhaltijat ja toimihenkilöt.

Operatiivinen toiminta jakautuu vastuualueisiin, joiden toimintaa koordinoi kaupunginsihteeri Juha Willberg. Operatiivista toimintaa johtavat:

 • kaupunginsihteeri Juha Willberg: asianhallintaprosessien, assistenttipalvelujen, lakiasioiden, hankintapalvelujen ja kilpailuttamisen vastuualue
 • Arkistotoimesta vastaa arkistopäällikkö Merja Mielo
 • Yleisten toimistotöiden eli assistenttipalvelujen organisoinnista ja kehittämisestä vastaa toimistopalvelupäällikkö Raija Tokkola
 • Lainopillisten asioiden hoidosta vastaa kaupunginlakimies Eero Immonen
 • Etelä-Karjalan hankintapalvelut tuottaa materiaalipalveluja Lappeenrannan kaupungille sekä osakaskunnille. Hankintajohtaja on Aki Fihlman.  
 • II kaupunginsihteeri Alina Kujansivu: viestintä-, markkinointi- ja asiointipalvelujen vastuualue
 • Kaupungin viestintäjohtajana toimii II kaupunginsihteeri Alina Kujansivu
 • kaupungin markkinoinnin suunnittelusta ja toteutuksesta sekä asiakaspalvelukeskuksen toiminnasta vastaa markkinointi- ja asiakaspalvelupäällikö Mirka Rahman. 
 • strategia- ja rahoitusjohtaja Olli Naukkarinen: rahoituksen ja investointien, taloushallinnon, henkilöstöhallinnon, tietohallinnon sekä elinkeino ja hankeasioiden vastuualue.
 • Kehitysjohtaja Markku Heinonen vastaa mm. elinkeinopolitiikasta kaupunginjohtajan antamien toimintaohjeiden mukaisesti sekä vastaa mm. kaupungin tietopalvelusta
 • Rahoituspäällikkö Jari Iskanius vastaa mm. kaupungin laina- ja maksuvalmiusasioista ja investointilaskennasta
 • Talousarviopäällikkö Risto Lammi vastaa mm. talousarviosta, tilinpäätöksestä ja laskentaympäristöstä
 • Talous- ja kehittämispäällikkö Krista Huovila vastaa mm. toimialojen talousohjauksesta ja kaupungin asuntotoimesta
 • tietohallintopäällikkö Juuso Mikkonen vastaa mm. kaupungin omien toimialojen tietohallinnosta
 • henkilöstöjohtaja Päivi Savilampi vastaa kaupungin henkilöstöasioista
 • hyvinvointipalvelujen kehittämispäällikkö Sanna Natunen vastaa Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän kassa tehdyn palvelusopimuksen täytäntöönpanon seurannasta sekä mm. kaupungin työllistämisasioista
 • kaupungin yhteisen riskien hallinnan ja valmiussuunnittelun koordinoijana, työsuojelupäällikkönä ja tietosuojavastaavana toimii turvallisuus- ja riskienhallintapäällikkö Ari-Pekka Meuronen.