Palvelut
Valitse taso

Ajankohtaista

PÖYTÄKIRJA NUORISOVALTUUSTON KOKOUS 31.1.2018

Aika: keskiviikko 31.1.2018 klo 17 alkaen

Paikka: Monari, Sali 2. Anni Swanin katu 7, 53100 Lappeenranta


Kokouksen puheenjohtajana toimi Tiia Lohi. Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18.03.


1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
 
Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.


2. Pöytäkirjan tarkastus

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

Calvin Otewa ja Aksia Söderlund valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi


3. Puheoikeuden myöntäminen varavaltuutetuille, edellisen nuorisovaltuuston jäsenille sekä kummivaltuutetuille

Nuorisovaltuuston kokoukset ovat kaikille avoimia tilaisuuksia. Kuka tahansa saa olla läsnä kokouksissa.

Puheoikeus on vain nuorisovaltuutetuilla. Jotta kokouksessa joku muu voi käyttää puheenvuoroja, tulee nuorisovaltuuston myöntää henkilölle puheoikeus.
 
Nuorisovaltuuston kokoukseen on kutsuttu varavaltuutettuja, edellisen nuorisovaltuuston jäseniä sekä kummivaltuutetut.
 
Varavaltuutetut korvaavat kokouksesta poisjääneitä valtuutettuja siten, että eniten vaaleissa ääniä saanut varavaltuutettu täyttää ensimmäisen poissaolevan edustajan paikan, toiseksi eniten ääniä saanut seuraavan ja niin edelleen. Mikäli varavaltuutettuja on kokouksessa läsnä enemmän kuin poissaolijoita on, voivat varavaltuutettu-statukselle jäävät edustajat osallistua kokoukseen normaalisti, mutta eivät voi osallistua äänestyksiin.
 
Edellisen nuorisovaltuuston jäsenet voivat osallistua nuorisovaltuuston kokouksiin vertaisohjaajina ja ovat valmiina antamaan neuvoja ja opastusta nuorisovaltuutetuille tarvittaessa.
 
Nuorisovaltuustolle on kukin Lappeenrannan kaupunginvaltuuston valtuustoryhmä nimennyt oman kummivaltuutettunsa, joka käy nuorisovaltuuston kokouksissa auttaen ja neuvoen nuorisovaltuutettuja sekä toimien viestinviejänä oman valtuustoryhmänsä ja nuorisovaltuuston välillä.
 
Myönnetään puheoikeus varavaltuutetuille, kummivaltuutetuille ja edellisen nuorisovaltuuston jäsenille.
 
Myönnettiin jatkuva puheoikeus varavaltuutetuille, kummivaltuutetuille ja edellisen nuorisovaltuuston jäsenille.

4. Nuorisovaltuutetut esittäytyvät

Nuorisovaltuutetut esittäytyvät

Nuorisovaltuutetut, kummivaltuutetut ja nuorisotoimen henkilökunnan jäsenet esittäytyivät.

5. Nuorisovaltuustotoiminnan esittely

Lappeenrannan nuorisovaltuustoon on valittu kouluvaaleilla 35 valtuutettua. Valtuutetut ovat iältään 13-19 vuotiaita Lappeenrannan asukkaita. Nykyisen nuorisovaltuuston toimikausi on 2018-2019.
 
Nuorisovaltuusto voi tehdä ehdotuksia sekä antaa palautetta kaupungille, tai esimerkiksi päättää erilaisten tapahtumien järjestämisestä. Valtuuston pääasiallinen tehtävä on saada nuorten ääni kuulumaan kaupungin päätöksenteossa.
 
Nuorisovaltuuston edustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus eri lautakunnissa, jos niissä siten erikseen päätetään. Valtuustolla on oma budjetti, joka turvaa valtuuston itsenäisen toiminnan. Se kattaa syntyvät kustannukset, kuten erilaiset matkat (kokoukset, koulutukset), puhelut jne.
 
Nuvan tehtäviä ovat mm.
 
- edistää ja seurata eri hallinnon aloilla tapahtuvaa toimintaa nuorten näkökulmasta sekä edistää Lappeenrannan kaupungin ja alueen nuorten yhteistyötä.
- edustaa nuorison mielipiteitä niissä lautakunnissa ja työryhmissä, joissa nuorisovaltuuston jäsenistöllä on puhe- ja läsnäolo-oikeus.
- valvoa nuorison etuja. Tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja nuoria koskevissa asioissa.
- vaikuttaa siihen, että kunta kehittäessään yleisiä palveluja huolehtii niiden riittävyydestä ja soveltuvuudesta nuorille.
- järjestää nuorisolle suunnattua toimintaa.
- toimia nuorison ja päättäjien välisenä linkkinä.

Paikalla olleet edellisen kauden nuorisovaltuutetut esittelivät omilta osiltaan edellisten kausien toimintaa. Nuorisotoimintayksikön päällikkö Kimmo Hölkki esitteli nuorisovaltuustotoimintaa nuorisotoimen puolelta.

6. Nuorisovaltuuston kokousten ajankohdat, paikat ja osallistumisvelvoitteet

Nuorisovaltuusto kokoontuu noin kerran kuukaudessa. Kokousajankohdat, paikat ja osallistumisvelvoitteet sovitaan yhteisesti.
 
Edellinen nuorisovaltuusto on kokoontunut pääsääntöisesti Nuoriso- ja monitoimitalo Monarilla.
 
Kokouksiin osallistuminen perustuu vapaaehtoisuuteen. Edellinen nuorisovaltuusto kutsui kokouksiinsa myös varaedustajat, jotka korvasivat kokouksista poissaolevat edustajat. Paikat täytettiin varaedustajien äänimäärien suuruusjärjestyksessä. Eniten ääniä saanut paikalla oleva varaedustaja korvasi ensimmäisenä poissaolijan, toiseksi eniten ääniä saanut seuraavan ja niin edelleen, niin kauan kuin poissaolijoiden paikkoja oli täytettäväksi.
 
Päätetään kokousajat, -paikat ja poissaolokäytäntö.
 
Päätettiin pitää nuorisovaltuuston kokoukset jatkossakin keskiviikkoisin kerran kuukaudessa, huomioiden kuitenkin mahdollisuus poikkeuksiin. Nuoriso- ja monitoimitalo Monaria kannatettiin paikkana, mutta myös muiden tilojen mahdollisuutta voidaan tarkastella kauden aikana tapauskohtaisesti. Kokousajaksi äänestettiin kello 17.00.
 
Kokouksessa päätettiin seuraavien kokousten aikataulut:
 
7.3., kello 17, Monari
28.3., kello 17, Monari
 
Valmistelukokousten aikataulut päätetään myöhemmin

7. Nuorisovaltuuston aloitusseminaari

Aiempien vuosien kokemusten mukaan nuorisovaltuuston toiminta lähtee liikkeelle paremmin, mikäli valtuutetut voivat tutustua toisiinsa ja vaihtaa näkemyksiä vapaamuotoisesti.
 
Ennen helmikuun kokousta, jossa valitaan puheenjohtajisto ja sihteeristö sekä lautakuntien edustajat, olisi hyvä järjestää yhteinen aloitusseminaari. Aloitusseminaarissa voidaan perehtyä lisää nuorisovaltuustotoimintaan, Lappeenrannan kaupungin toimintaan sekä edustajilla on mahdollisuus tutustua toisiinsa paremmin.
 
 
Päätettiin järjestää aloitusseminaari 3.3.2018 klo 12-18 nuorisotalo Rientolassa, Joutsenossa. Tiia Lohi kokoaa ryhmän miettimään aloitusseminaarin sisältöä. Ohjelmarungon ehdotuksen tulee olla valmiina 9.2.2018.

8. Muut esille tulevat asiat

Muut esille tulevat asiat -osiossa voivat valtuutetut tuoda kokokseen ehdotuksia ja ideoita käsiteltäväksi. Muissa asioissa on myös usein tiedotettavia asioita.
 
Jäsenistöltä tulevat asiat.
 
Calvin Otewa otti esiin vaihtoehtoisen mallin kokousäänestyksiin kokeiltavaksi. Aiheesta keskusteltiin ja siihen voidaan palata myöhemmin.

Mikko Holm toi esiin nuorisovaltuustolle tulleen kyselyn, jossa Lappeenrannan nuorisovaltuustoa pyydettiin ottamaan kantaa Unicefin Lapsiystävällinen Lappeenranta -toimintamallin jatkosuunnitelmaan. Kyselyyn vastaamisesta kiinnostuneet nuorisovaltuustolaiset kokoontuvat 9.2. klo 15 Monarille tutustumaan kyselyyn ja siihen vastaamiseen.

Kokous päätettiin kello 18.59

Nuorisovaltuusto

Lappeenrannan nuorisovaltuustoon on valittu kouluvaaleilla 38 valtuutettua. Valtuutetut ovat iältään 13-19 vuotiaita Lappeenrannan asukkaita. Nykyisen nuorisovaltuuston toimikausi on 2018-2019.

Nuorisovaltuusto voi päättää esimerkiksi erilaisten tapahtumien järjestämisestä ja se voi tehdä ehdotuksia sekä antaa palautetta kaupungille. Valtuuston pääasiallinen tehtävä on saada nuorten ääni kuulumaan kaupungin päätöksenteossa.

Nuorisovaltuuston edustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus eri lautakunnissa, jos niissä siten erikseen päätetään. Valtuustolla on oma budjetti, joka turvaa valtuuston itsenäisen toiminnan. Se kattaa syntyvät kustannukset, kuten erilaiset matkat (kokoukset, koulutukset), puhelut jne.

Lappeenrannassa nuorisovaltuuston asiat kulkevat nuorisotoimen kautta, jossa yhteys- ja tukihenkilönä toimivat nuoriso-ohjaaja Sami Kolehmainen ja nettinuorisotyöntekijä Mikko Holm.

Yhteystiedot:

Lappeenrannan nuorisovaltuusto
Anni Swanin katu 7
53100 Lappeenranta

Nuorisovaltuuston puheenjohtaja Robert Tammi, puh. 046-9555062


isopitkäpakki520.jpg

Nuorisovaltuuston kokoukset


Nuorisovaltuusto kokoontuu toimintakaudellaan n. kerran kuukaudessa Nuoriso- ja monitoimikeskuksessa tai nuorisovaltuuston päättämässä paikassa. Paikan tai ajankohdan muutoksista ilmoitetaan erikseen lehdistötiedotteella ja nuorisotoimen nettisivuilla.

Kokoukset ovat kaikille avoimia! Kokouksissa käsitellään monenlaisia nuoria koskevia asioita ja sieltä saa ensikäden tietoa siitä, mitä kaupungissamme tapahtuu. Toivommekin, että kokouksiin rohkenisi tulla entistä enemmän nuoria kuuntelemaan ja seuraamaan kuinka heitä koskevia asioita hoidetaan.

Yhteydenottoja nuorisovaltuustoa koskevissa kysymyksissä voi tehdä nuorisovaltuuston ohjaajille.

Nuorisovaltuuston kokoukset ja tapahtumat syyskaudella 2017

Syyskuu

ti 5.9. Vanu

ke 13.9. Nuva

ti 26.9. Vanu

Lokakuu

ke 11.10. Nuva

ti 24.10. Vanu

Marraskuu

ke 8.11. Nuva

ti 21.11. Vanu

Joulukuu

ti 12.12. Nuva (huom:tiistai)

 

Kokoukset ovat klo 17.00 Nuoriso- ja monitoimitalo Monarilla, sali 2.

Nuorisovaltuuston kokoukset on kaikille avoimia tapahtumia, kaikki asiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita seuraamaan kokousta ja/tai ajankohtaista esitelmää.

MV-oikeesti-nuorten-asialla-leima-NETTI.jpg
Liitetiedostot
Nuva-esittely.pptx (525,6 kB)

Nuorisovaltuuston ohjaajat:

Nuoriso-ohjaaja Sami Kolehmainen 0400-550 285

Nettinuorisotyöntekijä Mikko Holm 040-3549786

Nuorisotoimintayksikön päällikkö Kimmo Hölkki, puh. 0400-154 596

sähköpostit: etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi