Valitse taso

Visio

Eloisassa, puhtaassa ja turvallisessa Lappeenrannassa on kaikenikäisten hyvä elää. Lappeenrantalaiset kehittävät aktiivisesti yritysystävällistä yliopisto- ja matkailukaupunkiaan, joka kasvaa ja kansainvälistyy rohkeasti.

Lappeenrannan strategia

 Lappeenrannan strategia korostaa kaupunkilaisten omaa aktiivisuutta sekä vuorovaikutusta kaupungin ja asukkaiden välillä

Strategian avulla rakennetaan kaupungin tulevaisuutta ja menestystä nykyisellä valtuustokaudella sekä aina vuoteen 2028 asti. Lähtökohtana on, että kaupunkia kehitetään kokonaisuutena eli tavoitteita ja toimenpiteitä tarkastellaan siilottomasti yli toimialarajojen. Valtuuston hyväksymä strategia jalkautetaan välittömästi lautakuntiin ja toimialoille, jotka määrittelevät omat toimenpiteensä yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Visiosta alkaen korostetaan kaupunkilaisten omaa aktiivisuutta: Kuntalaisten, yritysten ja kolmannen sektorin merkitystä kaupungin menestymiselle pidetään oleellisena. Asukkaiden halutaan osallistuvan kaupungin kehittämiseen. Toimintatavoissa korostuvat kuntalaisten osallisuus ja asiakaskeskeisyys.

Näkökulmat muodostavat perustan visiolle. Ne ovat: kuntalaisen hyvinvointi, kaupungin elinvoima, osallistava toimintatapa sekä tasapainoinen talous.