Valitse taso

Kaupungin elinvoima

Tulevaisuudenkuva 2016

Yritysystävällisen kaupunkimme elinkeinorakenne on uudistunut ja yritysten kilpailukyky parantunut. Yritykset menestyvät entistä paremmin kansainvälisillä markkinoilla. Uusien osaamispohjaisten työpaikkojen määrä kasvaa vahvasti. Pitkäaikais- ja nuorisotyöttömiä on onnistuttu ohjaamaan aktiiviseen työelämään ja koulutukseen eri toimijoiden yhteistyön tuloksena.

Venäläisten matkailijoiden määrä palaa ruplan kurssin vakiintumisen myötä kasvu-uralle. Palvelutarjonta on laajentunut ja palvelujen jalostusarvo noussut. Maantieteellisen sijainnin tarjoamat mahdollisuudet on käytetty laajalti hyväksi.

Opiskelijat kokevat Lappeenrannan haluttuna opiskelukaupunkina. Lappeenranta on Suomen kuuden suurimman yliopisto- ja korkeakoulukeskittymän joukossa. Kasvavat työmarkkinat ja uudet työpaikat pitävät opiskelijat valmistuttuaankin Lappeenrannassa. Myös kansainväliset opiskelijat ja muuttajat arvostavat eurooppalaisen rajakaupungin avointa ja yhdenvertaista ilmapiiriä.

 

Tulevaisuudenkuva 2028


Lappeenrannan kaupunkiseutu on kestävän kehityksen yritysystävällinen osaamiskeskittymä kansainvälisesti verkottunut ja korkeasta osaamisestaan tunnettu ympäristöä säästävän toiminnan mallikaupunki. Kaupunkiin on syntynyt 1 000 energia- ja ympäristöalaan, tietotekniikkaan sekä muuhun Skinnarilan keskittymän tietotaitoon ja osaamiseen pohjautuvaa työpaikkaa.

Päivystävä sairaala ja yksityiset hyvinvointipalvelut toimivat merkittävinä työllistäjinä.

Päivitetyt yleis- ja asemakaavat mahdollistavat kaupungin kasvun ja kaupunkirakenteen edelleen tiivistymisen. Kaupunki tarjoaa houkuttelevia tontteja sekä yrityksille että asukkaille. Tonttitakuu-valikoima kattaa sekä kaupungin oman että yksityisen tonttitarjonnan.

Rakentamisen myötä kaupunkikeskustan palvelut ovat entisestään monipuolistuneet. Kaunis, eheä ja esteetön keskusta toimii niin paikallisten kuin täällä vierailevien matkailijoiden elävänä kohtauspaikkana. Kaupunginlahti ja Linnoitus ovat entistä kiinteämmin kytkeytyneet osaksi keskusta-aluetta.