Palvelut
Valitse taso

Lappeenranta 2028 -kuntalaiskyselyn tuloksia

Kuntalaiskyselyyn vastasi 232 asukasta.

Kuntalaisten tavoitteet vuodelle 2016 voit lukea tästä: Kuntalaiskyselyn vastaukset 2013 netti_tavoitteet 2016.pdf.

Kuntalaisten tavoitteet vuodelle 2028 voit lukea tästä: Kuntalaiskyselyn vastaukset 2013 netti_tavoitteet 2028.pdf

Kuntalaiskyselyn innokkaimmat vastaajat löytyivät Keskustan ja Sammonlahden alueilta. Suurin vastaajaryhmä oli 35–44-vuotiaat ja toiseksi suurin ryhmä 55–64-vuotiaat.

Tavoitteet vuodelle 2016

Kuntalaisten vastauksissa valtuustokauden mittaiset tavoitteet vuoteen 2016 asti painottuivat kuntatalouteen, terveyspalveluihin ja liikuntaan sekä koulurakennuksiin ja lähikouluihin. Elinkeinojen kehittämistä ja asukkaiden kuulemista sekä yhteisöllisyyttä pidettiin myös tärkeinä.

painotus 2016.png

35–44-vuotiaat painottivat koulurakennusten korjaustarvetta sekä terveys- että liikuntapalveluita. Heitä nuoremmat painottivat erityisesti elinkeinojen kehittämistä ja talouden kuntoon saattamista. Keskustan rakentaminen viihtyisäksi ja moderniksi oli tärkeää varsinkin 45–54-vuotiaille.

Pitkän tähtäimen tavoitteet

Pitkän aikavälin tavoitteissa korostui valtuustokauden mittaisia tavoitteita enemmän kuntatalouden kuntoon saattaminen ja myös elinkeinojen kehittäminen. Heti niiden jälkeen nousi esille terveyspalvelujen ja liikunnan tärkeys.

Pitkän tähtäimen tavoitteissa korostui myös kaupunkikuva ja vanhojen rakennusten entisöinti.
painotus 2028.png

Asukkaat tuntuvat uskovan, että vuoteen 2028 mennessä koulurakennukset on jo kunnostettu terveellisiksi ja turvallisiksi. Pitkän tähtäimen tavoitteissa 35-44-vuotiaiden painotus on kääntynyt terveyteen ja hyvinvointiin. Tosin he pitävät tärkeänä myös kuntatalouden tilaa ja elinkeinojen kehittämistä, mikä nousee heitä vanhempien kuntalaisten vastauksissa huomattavasti korostetummin esille.

Lisätietoja:

Strategia- ja rahoitusjohtaja Olli Naukkarinen
puh. 040 5121 580
olli.naukkarinen@lappeenranta.fi