Valitse taso

Lappeenrannan vanhusneuvosto

Vanhusneuvosto on yhteistyöelin, jonka kautta saadaan ikääntyneiden asiantuntemus ja mielipiteet mukaan kunnan eri toimialueisen suunnitteluun ja päätöksentekoon.

Vanhusneuvosto toimii Lappeenrannan kaupunginhallituksen alaisuudessa ja koostuu kaupungissa toimivien eri lappeenrantalaisten vanhusjärjestöjen Lappeenrannassa asuvista edustajista, lappeenrantalaisista kaupunginvaltuutetuista ja kaupungin eri toimialojen viranhaltijoista.

Vanhusneuvosto

  • tekee esityksiä ja aloitteita ja antaa lausuntoja eri viranomaisille ikääntyneitä koskevissa asioissa
  • seuraa ikääntyneiden näkökulmasta kunnan eri hallinnon aloilla tapahtuvaa toimintaa ja päätöksentekoa erityisesti ikääntyneille tarkoitettujen palvelujen, tukitoimien ja etuuksien järjestämiseksi ja niiden saatavuuden parantamiseksi
  • edistää eläkeläis-, veteraani- ja vanhusjärjestöjen ja viranomaisten yhteistoimintaa ja kutsuu heitä vuosittain yhteistyö- ja neuvottelutilaisuuteen
  • edesauttaa ikääntyneiden osallistumista ja vaikuttamista kunnalliseen päätöksentekoon
  • edistää ikääntyneille suunnattuihin palveluihin liittyvää tiedottamista
  • edistää ikääntyneiden selviytymistä mm. kiinnittämällä huomiota asuntojen ja elinympäristön liikuntaesteettömään rakentamiseen
  • hoitaa kaupunginhallituksen määräämät muut tehtävät