Valitse taso
Osallistu ideakilpailuun

Lappeenranta etsii ideakilpailulla kaupunkialueelle kohdistuvaa uudenlaista käyttöä kierrätysmateriaalille

Lappeenrannan kaupunki järjestää kaikille avoimen kilpailun, jossa haetaan ideoita kierrätysmateriaalien uudenlaiselle käytölle. Tarkoituksena on saada ehdotuksia siitä, mitä ja minkälaisia kaupunkiin sijoitettavia rakenteita ja tuotteita uudesta kierrätysmateriaalista voisi tehdä.

Uudet Citytuotteet -ideakilpailu järjestetään osana Urban Infra Revolution (UIR) –hanketta. Hankkeessa kehitetään metsä- ja kaivosteollisuuden ylijäämämateriaaleista uudenlainen betonin tyyppinen kierrätysmateriaali. Tästä materiaalista voidaan sen jälkeen tehdä 3D-tulostamalla kaupungin ulkotiloihin erilaisia rakenteita.
paasikivenpuisto_352x264.jpg
Kilpailuehdotuksen voi suunnitella ensisijaisesti Lappeenrannan keskustan alueelle, joko Paasikivenpuistoon tai ydinkeskustan alueelle (kartta ja kuvat liitteenä). Citytuotetta voi ehdottaa myös muualle ja perustella miksi. Kilpailun tuomaristo valitsee viisi parasta ideaa, joista ammattilaiset visualisoivat ja mallintavat idean kehittäjän kanssa 3D-esityksen ja havainnekuvat. Ideoiden havainnekuvista järjestetään äänestys kaupungin nettisivuilla. Äänestysaikaa on kesäkuun kaksi ensimmäistä viikkoa. Voittaja julkistetaan julkistustilaisuudessa 18.6.2018.

Kilpailuaika on 8.3.–30.4.2018. Kilpailulomake on lähetettävä 30.4.2018 klo 16 mennessä. Tietoa kisasta, osallistumisohjeet ja osallistumislomake löytyvät www.greenreality.fi–sivustolta tai suoraan tästä linkistä . Kuvan tai kuvia voi lähettää liitteeksi sähköpostilla osoitteeseen wirma@lappeenranta.fi. Liitä viestiin mukaan oma nimesi ja kirjoita aihekenttään UIR Ideakilpailu Uudet Citytuotteet.

Kaikenlaiset ideat otetaan huomioon

Eniten ääniä saanut idea toteutetaan yhteistyössä idean esittäjän kanssa. Lopullisen päätöksen tuotteen sijoittamispaikasta tekee tuomaristo.

kävelykeskustan alue_364x210.jpgCitytuoteideoiden arviointikriteereinä ovat seuraavat asiat:
- Miten idea sopii ympäristöön
- Onko idea mahdollista valmistaa 3D-tulostamalla
- Onko idea mahdollista valmistaa uudesta kierrätysmateriaalista
- Mikä on tuotteen uutuusaste
- Miten turvallisuus on huomioitu
- Miten tuotteen funktionaalisuus ja muotokieli toteutuvat

Kilpailun tuomaristoon kuuluva kaupunginarkkitehti Maarit Pimiä sanoo, että kaikenlaiset ideat ovat tervetulleita. Kaupunki toivoo ajatuksia erilaisista toiminnallisista elementeistä, joita voi sijoittaa keskustaan.

- Odotamme innolla uusia ideoita siitä miten keskustaa voi elävöittää kierrätystä hyödyntäen. Tuotteet voivat liittyä esimerkiksi puisto- ja katukalustamiseen tai leikki- ja toimintapaikkoihin.

Muut tuomariston jäsenet ovat Reijo Markku, Design Reform (design), Heikki Koivurova, Totaldesign (design) Arto Koivuharju, FIMATEC (toteutettavuus), Kirsi Taivalantti, Saimaan amk (toteutettavuus) sekä Terhi Jantunen, Lappeenrannan kaupunki (sihteeri).

Voittajaidea toteutetaan joko sellaisenaan tai sitä voidaan muokata yhdessä idean luoneen tahon kanssa. Citytuotteeseen tulee laatta, jossa on maininta voittajasta. Työ esitellään myös kansainväliselle yleisölle.

Lisätietoja:Lappeenrannan kaupunki:
kaupunginarkkitehti Maarit Pimiä
p. 040 653 0745, maarit.pimia(at)lappeenranta.fi

asiantuntija Terhi Jantunen
p. 040 530 5958, terhi.jantunen(at)lappeenranta.fi

Havainnekuvat kilpailuehdotuksia varten:

Kaavoitus ja kaupunkisuunnittelu

Kaupunkisuunnittelu vastaa maankäyttöä ja rakentamista ohjaavien yleiskaavojen ja asemakaavojen laadinnasta sekä muista maankäyttösuunnitelmista ja -selvityksistä.

Kaavoituksen yleisenä tavoitteena on ottaa huomioon kaikki kaupunkiyhteisön yleiset tarpeet, eri toimintojen tarvitsemat tontit ja alueet, kestävän kehityksen edellyttämä yhdyskuntarakenteen taloudellisuus ja ympäristön laatuvaatimukset. Kaavoituksella luodaan puitteet toimivalle, terveelliselle, viihtyisälle, taloudelliselle ja elinympäristölle. Sen avulla pyritään estämään ympäristöhaittojen syntymistä ja suojelemaan alkuperäistä luontoa sekä rakennettua ympäristöä. Kaavoitus on erilaisten tarpeiden ja näkemysten yhteensovittamista.

Yhden kunnan kaavamuotoja ovat yleiskaava ja asemakaava, joiden laatimisesta vastaa kunta. Yleiskaava voidaan laatia myös useamman kunnan yhteistyönä.

Ranta-alueille pääasiassa loma-asutuksen järjestämiseksi voidaan laatia myös ranta-asemakaava, jonka laatimisesta huolehtii maaomistaja. Ranta-asemakaava hyväksytään samalla tavalla kuin asemakaava.

Yleiskaavan tarkoituksena on kunnan tai sen osan yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen yhteen sovittaminen. Yleiskaava voidaan laatia myös maankäytön ja rakentamisen ohjaamiseksi määrätyllä alueella. Yleiskaava voidaan laatia myös vaiheittain tai osa-alueittain, ns. osayleiskaava.

Saapuminen

Kaupunkisuunnittelu sijaitsee kaupungintalon 3. kerroksessa, osoitteessa Villimiehenkatu 1, 53101 Lappeenranta.

Henkilökunnan yhteystiedot löytyvät täältä.

Huomioithan, että tapaamista varten kannattaa avata aika. Kolmanteen kerrokseen pääsee hissillä, ja vahtimestareille tulee mainita saapumisesta. Muutoin hissi ei suostu kuljettamaan ensimmäisestä kerroksesta ylöspäin.


Muita palveluita kaupunkisuunnitteluun liittyen

Liikenne-, katu- ja puistosuunnitelmat laatii kadut ja ympäristö.

Kaupungin myytävistä ja vuokrattavista tonteista saa tietoa maaomaisuuden hallinta -vastuualueelta tontti- ja kartastopalveluista.