Palvelut
Valitse taso

Rantapoikkeamislupa

Poikkeuslupahakemuksia ja ohjeita saa kaavoituksesta, jonne hakemus myös jätetään.

Mikäli ranta-alueella ei ole asemakaavaa tai oikeusvaikutteista yleiskaavaa, jossa rakennuspaikat on osoitettu, rakentaminen edellyttää poikkeamisluvan hakemista.

Poikkeamisluvat valmistelee kaavoitus ja tekee päätösesityksen teknisen lautakunnan ratkaistavaksi.

Rakennusjärjestyksessä on määräyksiä rakennuspaikan koosta ja rakennusten sijoittamisesta ranta-alueelle. Rantaan rajoittuvan pysyvän asunnon rakennuspaikan tulee olla vähintään 5000 m2 ja loma-asunnon rakennuspaikan pinta-alan vähintään 3000 m2, paitsi jos oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa taikka ranta-asemakaavassa on toisin määrätty. Rantaviivan pituuden tulee olla vähintään 60 metriä (ns. muunnettu rantaviiva).

 

Tietoja rakentamismahdollisuuksista ranta-alueille saa teknisen toimen ts. kaavasuunnittelija Matti Kettuselta puh. 040 4849 745 ja kaavasuunnittelija Anni Hiltuselta, 040 517 0804.