Palvelut
Valitse taso

Vireillä oleva kaavahanke

Nimi Tapiolan rautatiealueen asemakaava ja asemakaavan muutos
 Sijaintikuva_nettiin_Tapiola.jpg
Tarkoitus Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa Luumäki-Imatra tavara ratasuunnitelman toteuttaminen Tapiolankankaan alueella. Ratasuunnitelman mukaan Joutsenon ja Imatran välille rakennetaan kaksoisraideosuus(19 km). Asemakaavamuutoksella tehdään ratasuunnitelman edellyttämät muutokset asemakaavan rautatiealueeseen. Samalla tarkistetaan tarvittavin osin rautatiealueeseen rajoittuvien alueiden rajauksia sekä kaavamerkintöjä ja -määräyksiä.
Sijainti Asemakaavamuutosalue sijoittuu Lappeenrannan Joutsenoon Rantatien ja valtatie 6:n väliselle Tapiolankankaalle kolme kilometriä Joutsenon keskustasta koilliseen. Asema-kaavamuutos koskee nykyistä Kemira Chemicalsin tehdasaluetta sekä sen eteläpuolella olevaa asemakaavatonta rautatiealuetta. Suunnittelualueen rajaus mukailee voimassa olevan asemakaavan mukaisia korttelin rajoja. Alue rajautuu pohjoisessa, idässä ja lännessä asemakaavattomiin metsäalueisiin. Etelässä alue rajautuu valtatie 6:en. Suunnitte-lualueen kokonaispinta-ala on noin 62 ha. Suunnittelualueen sijainti ja aluerajaus on esitetty oheisella kartalla. Aluerajaus voi muuttua työn aikana.
Hyväksyjä Kaupunginvaltuusto
Käsittelyvaiheet

MRA 62 §:n mukainen ennakkokuuleminen 15.2. - 8.3.2018

     

Mahdolliset muistutukset tulee toimittaa kirjallisesti viimeistään            8.3.2018Lappeenrannan kaupungin kirjaamoon sähköpostitse osoitteella kirjaamo@lappeenranta.fi tai postitse osoitteella PL 38,
53101 Lappeenranta tai asiakaspalvelukeskus Winkkiin
(kaupungintalo, Villimiehenkatu 1)

Nähtävillä olevaan kaava-aineistoon voi tutustua myös Joutsenon kirjastossa. (Keskuskatu 2)
Asukas-tilaisuudet Asemakaavaluonnoksista pidetään asukastilaisuus keskiviikkona 21.2.2018 klo 17.00 – 18.30 välisenä aikana Joutseno-talolla (Kesolantie 1).
Yhteyshenkilöt Lisätietoja antavat:          
Kaavasuunnittelija Elina Moisio puh. 040 649 5001.
Asemakaava-arkkitehti Matti Veijovuori puh. 040 660 5662.
Sähköposti on muotoa: etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi.

Liitteet
Kuulutus (32,7 kB)
Kaavaluonnos (640 kB)
Asemakaavaselostus (5,41 MB)
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (564,5 kB)
Osalliset (254,2 kB)
Luontoselvitys (1,93 MB)