Valitse taso

Vireillä oleva kaavahanke

Nimi Tujulaisenraitti 1-2
 sijaintikuva_tujulaisenraitti.jpg
Tarkoitus

Suunnittelun tavoitteena on muuttaa asuin kerrostalojen korttelialue rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialueeksi. Samalla alueen eteläosan rivitalotontille laaditaan tonttijako ja päivitetään kaavamääräykset. Suunnittelussa huomioidaan alueen sijainti pohjavesialueella ja muut erityispiirteet.

Sijainti

Asemakaavamuutosalue sijaitsee Joutsenon keskustaajamassa noin 3 kilometriä Joutsenon keskustasta lounaaseen. Suunnittelualue on keskellä Lampikankaan pientalovaltaista asuntoaluetta. Alue rajautuu pohjoisessa puistoon, idässä Lampikankaantiehen, etelässä puistoon ja lähipalvelurakennusten korttelialueeseen ja lännessä puistoalueen läpi kulkevaan kevyen liikenteen väylään.
Alueen pinta-ala on noin 1,2 ha

Hyväksyjä Kaupunginvaltuusto
Käsittelyvaiheet

MRA 62 §:n mukainen ennakkokuuleminen 2.12. - 30.12.2016.
Tekninen lautakunta 25.1.2017
Kaupunginhallitus 30.1.217
MRA 27 §:n mukainen nähtävillä olo 2.2. - 6.3.2017
Kaupunginvaltuusto  27.3.2017.                                                       

Yhteyshenkilöt Lisätietoja antavat:
Kaavasuunnittelija ts. Elina Moisio puh. 040 649 5001 ja
asemakaava-arkkitehti Matti Veijovuori puh. 040 660 5662
Sähköposti on muotoa: etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi.