Valitse taso

Vireillä oleva kaavahanke

 

Nimi  Keskussairaala III asemakaavan ja tonttijaon muutos
 sairaala sijainti a.jpg
Tarkoitus Sairaalatoimintojen keskittämissuunnitelmat Kahilanniemen alueelle ovat päivittyneet monesti viime vuosina. Uuden K-sairaalaksi nimetyn laajennusosan rakentaminen on parhaillaan käynnissä. Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa kiertoliittymän rakentaminen Imatrantien ja Kahilanniementien risteykseen. Liikenneturvallisuuden parantamiseksi risteykseen suunnitellun kiertoliittymän sijaintia muutetaan idemmäksi ja Kahilanniementien linjausta tarkistetaan
Sijainti Asemakaavan muutos koskee Kimpisen kaupunginosan korttelin 20 tonttia 20 ja Imatrantien ja Kahilanniementien katualueita sekä osaa golfkentän alueesta. Suunnittelualue sijaitsee noin 1,5 km Lappeenrannan ydinkeskustasta koilliseen. Suunnittelu-alueella toimii Etelä-Karjalan Keskussairaala.
Hyväksyjä Kaupunginvaltuusto
Käsittelyvaiheet MRL 62 §:n mukainen kuuleminen 7.11. - 28.11.2016
Tekninen lautakunta 28.12.2016
Kaupunginhallitus 9.1.2017
MRA 27 §:n mukainen nähtävillä olo 12.1. - 13.2.2017

Yhteyshenkilöt Lisätietoja antavat  kaavavalmistelija Hanna-Maija Marttinen puh. 040 809 8657 ja asemakaava-arkkitehti Matti Veijovuori puh. 040 660 5662.