Palvelut
Valitse taso

Vireillä oleva kaavahanke

Nimi Vanhan kaupunginteatterin tontti
 sijainti_p.jpg
Tarkoitus

Suunnittelun tavoitteena on mahdollistaa tontin rakentaminen tontinluovutuskilpailun voittaneen ehdotuksen pohjalta. Kaavamuutoksella mahdollistetaan myös maanalaisten pysä-köintitilojen rakentaminen alueelle. Suunnittelussa pyritään huomioimaan alueen kaupunkikuvallinen merkitys Lappeenrannan kaupunkikeskustassa.

Sijainti Asemakaavamuutos koskee entistä kaupunginteatterin tonttia. Alue sijaitsee Lappeenrannan keskustassa, ydinkeskustan itäpuolella Anni Swanin kadun, Oikokadun ja Valtakadun välisellä alueella. Suunnittelualueen pinta-ala on n. 0,3 ha.
Hyväksyjä Kaupunginvaltuusto
Käsittelyvaiheet

MRA 62 §:n mukainen ennakkokuuleminen 24.11- 15.12.2016
Tekninen lautakunta 8.2.2017
Kaupunginhallitus 13.2.2017
MRA 27 §:n mukainen nähtävillä olo16.2.- 20.3.2017
Kaupunginhallitus 10.4.2017                                             

  Mahdolliset muistutukset tulee toimittaa kirjallisesti viimeistään 20.3.2017 Lappeenrannan kaupungin kirjaamoon sähköpostitse osoitteella kirjaamo@lappeenranta.fi tai postitse osoitteella PL 11, 53101 Lappeenranta tai asiakaspalvelukeskus Winkkiin (Kaupungintalo, Villimiehenkatu 1).  
Yhteyshenkilöt Lisätietoja antavat:             
Kaavoitusarkkitehti Sanna Kokko puh. 040 664 64 90 ja
kaupunginarkkitehti Maarit Pimiä puh. 040 653 0745.
Sähköposti on muotoa: etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi.

Liitteet