Valitse taso

Vireillä oleva kaavahanke

Nimi Skinnarilan kampus
 sijaintikartta.jpg
Tarkoitus

Suunnittelun tavoitteena on mahdollistaa kampusalueella opetus- ja tutkimustoiminnan lisäksi monipuolinen yritys-toiminta ja asuminen. Samalla huomioidaan kaikkien toimintojen laajenemistarpeet.

Sijainti

Asemakaavamuutosalue sijaitsee Skinnarilan kaupungin-osassa, noin kuusi kilometriä Lappeenrannan keskustasta länteen. Alue rajautuu idässä Laserkatuun ja Skinnarilankadun koillispuoliseen viheralueeseen ja pohjoisessa Skinnarilan hovin pohjoispuolella sijaitsevaan Parkinmäkeen. Lännessä ja lounaassa alue rajautuu siirtolapuutarhaan ja metsiin, ja aivan suunnittelualueen eteläosassa alue Technopolis Skinnarilan alueeseen. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 24 ha.

Hyväksyjä Kaupunginvaltuusto
Käsittelyvaiheet

MRA 62 §:n mukainen ennakkokuuleminen 5. - 26.6.2017.
Kaupunkikehityslautakunta 7.3.2018.
Kaupunginhallitus 12.3.2018.
       

Asukas-tilaisuudet  
Yhteyshenkilöt

Lisätietoja antavat:             
Kaavasuunnittelija Elina Moisio puh. 040 649 5001
Asemakaava-arkkitehti Matti Veijovuori puh. 040 660 5662
Sähköposti on muotoa: etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi