Valitse taso

Vireillä oleva kaavahanke

 

Nimi  Kanavamuseon asemakaavan muutos
kanavamuseo sijainti.jpg 
Tarkoitus Kaavamuutoksen tarkoituksena on muuttaa kaksi aiemmin asemakaavassa ollutta rivitalojen ja erillisten pientalojen tonttia takaisin asuinkäyttöön ja liittää osa yhdestä entisestä asuintontista puistoon. Lisäksi päivitetään katualueen rajoja rakennetun tilanteen mukaiseksi. Tavoitteena on myös sovittaa uudisrakentaminen alueen arvokkaaseen rakennettuun kulttuuriympäristöön.
Sijainti Asemakaavan muutos koskee Mälkiän kaupunginosan korttelin 37 tonttia 1 ja tonttijaon mukaista tonttia 6 sekä puisto- ja katualueita. Suunnittelualue sijaitsee Saimaan kanavan itäpuolella noin seitsemän kilometrin päässä Lappeenrannan ydinkeskustasta itään. Suunnittelualueella toimii Liikenneviraston pitämä Saimaan kanavan museo
Hyväksyjä Kaupunginvaltuusto
Käsittelyvaiheet

MRL 62 §:n mukainen kuuleminen 24.10. - 14.11.2016
Tekninen lautakunta 28.12.2016  
MRA 27 §:n mukainen nähtävillä olo 19.1. - 20.2.2017
Kaupunginhallitus  8.5.2017
Kaupunginvaltuusto 15.5.2017             

Yhteyshenkilöt Lisätietoja antavat kaavavalmistelija Hanna-Maija Marttinen puh. 040 809 8657 ja asemakaava-arkkitehti Matti Veijovuori puh. 040 660 5662.