Palvelut
Valitse taso

Vireillä oleva kaavahanke

 

Nimi  Laihianrannan asemakaava
Tarkoitus Tavoitteena on laatia alueelle ensimmäinen asemakaava, jossa tiivistetään alueen kylärakennetta osoittamalla uusia erillispientalojen rakennuspaikkoja.
Sijainti Suunnittelualue sijaitsee Laihian kaupunginosassa. Alue rajautuu lännessä Murheistenrannantiehen, etelässä rautatiehen ja luoteessa Saimaaseen. Alueen itä-kaakkoisraja määräytyy Lappeenrannan kaupungin omistaman maa-alueen rajan mukaan. Etäisyys Lappeenrannan keskustasta alueelle on noin kahdeksan kilometriä.
Hyväksyjä Kaupunginvaltuusto
Käsittelyvaiheet MRL 62 §:n mukainen kuuleminen 7.2. - 1.3.2013

Asemakaavatyö jatkuu vuoden 2016 aikana.
Yhteyshenkilöt Lisätietoja antavat kaupunginarkkitehti Maarit Pimiä puh. 040 653 0745  ja kaavoitusarkkitehti Sanna Kokko puh. 040 664 6490. Sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi.