Palvelut
Valitse taso

Vireillä oleva kaavahanke

 

Nimi  Lappeenrannan keskustaajaman osayleiskaava 2030, Rakuunamäen osa-alue.
 sijaintikartta Rakuunamäki
Tarkoitus Puolustusvoimat ja senaattikiinteistöt ovat luopumassa alueen kiinteistöistä ja keskittämässä toimin-tansa niin sanotun Leirikentän alueelle. Suunnittelun tavoitteena on mahdollistaa Puolustusvoimien käytöstä poistuvien rakennusten uudiskäyttö sekä varautua tulevaisuuden tarpeisiin Rakuunamäellä. Samalla Rakuunamäen osayleiskaava päivitetään ja kytketään Lappeenrannan keskustaajaman osayleiskaava 2030 -työhön.

Lappeenrannan keskustaajaman alueelle ollaan laatimassa maankäyttö- ja rakennuslain mukaista oikeusvaikutteista osayleiskaavaa, jonka tavoitevuosi on 2030. Lappeenrannan keskustaajaman osayleiskaava 2030 tulee korvaamaan kokonaan vielä osin voimassa olevan kaupunkimaisen alueen kattavan keskustaajaman osayleiskaavan, jota on viimeksi tarkistettu vuonna 1999. Keskustaajaman osayleiskaavatyön tavoitteena on turvata keskustaajaman kehittyminen varaamalla riittävät ja tarkoituksenmukaiset alueet asumiselle, palveluille, elinkeinotoiminnalle, virkistykselle ja matkailulle.
Sijainti Rakuunamäen osayleiskaavamuutosalue käsittää noin 36 hehtaarin laajuisen alueen Lappeenrannan ydinkeskustan länsipuolella. Alue rajautuu pohjoisessa Taipalsaarentiehen, idässä Liisankatuun, etelässä Valtakatuun ja Fazerin tehdas-alueeseen sekä lännessä Saimaaseen. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 36 hehtaaria.
Hyväksyjä Kaupunginvaltuusto 
Käsittelyvaiheet Osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä mielipiteiden keräämistä ja lausuntojen antamista varten 22.11. – 22.12.2017.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään MRL 62 §:n ja 63 §:n mukaisesti nähtävillä 22.11.2017 alkaen kaavan laadinnan ajan.

Asukas-tilaisuudet Alustavaa yleiskaavaluonnosta esitellään maanantaina 27.11.2017 klo 16–19 Upseerikerholla, osoitteessa Upseeritie 2. Tilaisuus järjestetään ”avoimet ovet” –periaatteella, jolloin paikalle voi saapua keskustelemaan itselle sopivana aikana. Tilaisuudessa toivotaan alueen asukkaiden ja toimijoiden ajatuksia yleiskaavamuutoksesta sekä mahdollisia muutostarpeita esim. alueella olevia kiinteistöjä koskien. Varsinainen osayleiskaavaluonnos tulee nähtäville alkuvuodesta 2018.
Yhteyshenkilöt Lisätietoja antavat yleiskaava-arkkitehti Marjo Saukkonen 040 653 0822, kaupunginarkkitehti Maarit Pimiä puh. 040 653 0745 ja kaavasuunnittelija Annamari Kauhanen puh. 040 575 5590 sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi.  

Liitteet