Etusivu PalvelutRakentaminen ja maankäyttöKaavoitusVireillä olevat kaavatOsayleiskaavatKeskustaajaman osayleiskaava 2030 eteläinen osa-alue Vaihe 3
Valitse taso

Vireillä oleva kaavahanke

 

Nimi  Lappeenrannan keskustaajaman osayleiskaava 2030, eteläinen osa-alue, 3. vaihe.
 Kuva nettiin2.jpg
Tarkoitus Lappeenrannan keskustaajaman osayleiskaavatyön tarkoituksena on päivittää Lappeenrannan voimassa oleva osayleiskaava, joka on viimeksi tarkistettu vuonna 1999. Tavoitteena on turvata keskustaajaman kehittyminen varaamalla riittävät ja tarkoituksenmukaiset alueet asumiselle, palveluille, elinkeinotoiminnalle, virkistykselle ja matkailulle.
Sijainti Suunnittelualue sijaitsee Lappeenrannan keskustaajaman kaakkoispuolella. Pohjoisessa suunnittelualuetta rajaavat muun muassa Lasolantie, Mustolan rata ja Pajarilantie. Idässä suunnittelualue rajautuu osittain Pajarilantiehen. Eteläisen osa-alueen 3. vaiheeseen kuuluvat osittain tai kokonaan seuraavat kylät: Karkkola, Kalliokoski, Kaipiala, Mielo, Suokkaankylä, Lasola, Rasala ja Lasola. Lisäksi alueeseen kuuluu Karhusjärven länsipuoli kallioalueineen sekä Heinsuo.
Hyväksyjä Kaupunginvaltuusto 
Käsittelyvaiheet Asukastilaisuus alueen länsiosan suunnittelusta järjestettiin 12.10.2017 Myllymäen koululla ja itäosan suunnittelusta 17.10.2017 Saimaan Ladun Karhusjärven majalla.

Yhteyshenkilöt Lisätietoja antavat yleiskaava-arkkitehti Marjo Saukkonen 040 653 0822, kaupunginarkkitehti Maarit Pimiä puh. 040 653 0745 ja kaavasuunnittelija Annamari Kauhanen puh. 040 575 5590 sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi.  
           
Kaavaselostus ja selostuksen liitteet
Kaavaa varten laaditut selvitykset