Valitse taso

Vireillä oleva kaavahankeNimi  Lappeenrannan keskustaajaman osayleiskaava 2030,
läntinen osa-alue.
 Läntisen aluerajaus
Tarkoitus

Osayleiskaavatyön tarkoituksena on päivittää Lappeenrannan voimassa oleva osayleiskaava, joka on viimeksi tarkistettu vuonna 1999. Tavoitteena on turvata keskustaajaman kehittyminen varaamalla riittävät ja tarkoituksenmukaiset alueet asumiselle, palveluille, elinkeinotoiminnalle, virkistykselle ja matkailulle.

Sijainti Osayleiskaava-alue sijaitsee Lappeenrannan keskustan länsipuolella. Alue käsittää keskustaajaman länsiosat, Ruoholammen ja Rutolan alueet sekä näiden pohjois-, länsi- ja eteläpuolella sijaitsevia haja-asutusalueita. Alueeseen kuuluu myös osa Läntisestä Pien-Saimaasta mukaan lukien Ruohosaari. Alueeseen kuuluvat Uus-Lavolan, Sammonlahden, Skinnarilan, Ruoholammen, Rutolan ja Selkäharjun kaupunginosat.  
Hyväksyjä Kaupunginvaltuusto 
Käsittelyvaiheet Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään MRL 62 §:n ja 63 §:n mukaisesti nähtävillä 26.6.2013 alkaen kaavan laadinnan ajan.
Luonnosvaiheen ennakkokuuleminen (MRL 62§, MRA 30§) 8.1.2015 - 9.2.2015
Tekninen lautakunta 8.2.2017
Kaupunginhallitus 13.2.2017
MRA 19 §:n mukainen nähtävillä olo 23.2. - 27.3.2017
 EHDOTUSVAIHEEN ASUKASTILAISUUS
maanantaina 27.2.2017 klo 18 – 20
Sammonlahden koulun auditorio, Saunakivenkatu 12, 53850 Lappeenranta


Tilaisuudessa esitellään Läntisen osa-alueen
osayleiskaavaehdotus.  

  Tilaisuudessa ovat paikalla:
Maarit Pimiä, kaupunginarkkitehti
Marjo Saukkonen, yleiskaava-arkkitehti
Anu Kosonen, insinööri, Ramboll Finland Oy
Yhteyshenkilöt Lisätietoja antavat kaupunginarkkitehti Maarit Pimiä puh. 040 653 0745 , yleiskaava-arkkitehti Marjo Saukkonen, puh. 040 653 0822 ja Anu Kosonen Ramboll Finland Oy:stä, puh. 0400 289 944.