Valitse taso

Vireillä oleva kaavahanke

 

Nimi  Kaislarannan asemakaavan muutos
Sijainti kartalla 
Tarkoitus Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa uuden pientaloalueen sijoittaminen entiselle seurakuntien leirikeskusalueelle.
Sijainti Kaava-alue sijaitsee Voisalmensaaren länsirannalla noin 3,5 km etäisyydellä Lappeenrannan keskustasta. Kaava-alue käsittää Lappeenrannan seurakuntayhtymän omistaman Kaislarannan leirikeskuksen alueen.
Hyväksyjä Kaupunginvaltuusto
Käsittelyvaiheet

MRL 62 §:n mukainen kuuleminen 27.2. – 27.3.2017
Tekninen lautakunta 31.5.2017
Kaupunginhallitus 5.6.2017
MRA 27 §:n mukainen nähtävillä olo 8.6. - 10.7.2017
Kaupunginhallitus 19.3.2018
Kaupunginvaltuusto 26.3.2018
                   

Yhteyshenkilöt Asemakaavasta antavat lisätietoja FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy arkkitehti Mari Seppä puh. 050 5760 386, mari.seppa@fcg.fi ja Lappeenrannan kaupungin asemakaava-arkkitehti Matti Veijovuori puh. 040 660 5662, matti.veijovuori@lappeenranta.fi.