Valitse taso

Vireillä oleva kaavahanke

 

Nimi  Tuosan saaren länsirannan ranta-asemakaavan muutos
 Tuosa_sijainti kartalla
Tarkoitus Kaavamuutoksen tavoitteena on muuttaa matkailua palvelevien rakennusten ja loma-asuntojen korttelialueet omarantaisiksi loma-asuntojen korttelialueeksi.
Sijainti Kaavamuutosalue sijaitsee Tuosan saaressa, Vehkataipaleentien ja Saimaan Puominlahden välisellä alueella Sudensalmen eteläpuolella. Lappeenrannan keskustaan on noin 6 kilometriä.
Hyväksyjä Kaupunginvaltuusto
Käsittelyvaiheet

MRL 62 §:n mukainen kuuleminen 22.6. – 7.8.2017

                   

  Mahdolliset mielipiteet tulee jättää viimeistään 7.8.2017 osoitteella Lappeenrannan kaupunki, Elinvoima ja kaupunkikehitys toimiala, Kaupunkisuunnittelu, Kirjaamo, PL 11, 53101 Lappeenranta tai kirjaamo@lappeenranta.fi. 
Yhteyshenkilöt Asemakaavasta antavat lisätietoja rakennus- ja maanmittausinsinööri Alpo Leinonen puh. 0440 555 195, alpoe.leinonen@gmail.com ja Lappeenrannan kaupungilla asemakaava-arkkitehti Matti Veijovuori puh. 040 660 5662, matti.veijovuori@lappeenranta.fi.