Valitse taso

Vireillä oleva kaavahanke

Nimi Hyväristönmäen asemakaava
 Hyväristönmäki Sijainti kartalla
Tarkoitus Hyväristönmäen asemakaavoituksen tavoitteena on mahdollistaa jätevedenpuhdistamon ja siihen  liittyvien toimintojen rakentaminen Hyväristönmäelle. Suunnittelussa otetaan huomioon ympäristön erityispiirteet ja pyritään mahdollisuuksien mukaan vähentämään rakentamisen kielteisiä vaikutuksia asutukseen ja kylä- sekä maisemakuvaan, erityisesti Hanhijärven maakunnallisesti merkittävän kylä- ja kulttuurimaiseman suuntaan.
Sijainti Suunnittelualue sijaitsee Hanhijärven kylässä noin 6 km Lappeenrannan keskustasta kaakkoon, Pahaojantien ja Rakkolanjoen välisellä alueella. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 23 ha.
Hyväksyjä Kaupunginvaltuusto
Käsittelyvaiheet

Ilmoitus asemakaavamuutoksen vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolosta (MRL 62§ ja 63§) 19.1.2017
MRL 62 §:n mukainen kuuleminen 18.5. - 15.6.2017
Kaupunkikehitys lautakunta 20.9.2017

 

 
Yhteyshenkilöt

Asemakaavasta antavat lisätietoja:
• Projekti-insinööri Pekka Kautto, Tengbom Eriksson
Arkkitehdit Oy
, puh. 050 443 5195
• Maisema-arkkitehti (YKS 445) Elina Kataja, Tengbom Eriksson
Arkkitehdit Oy, puh. 050 415 3010
• Asemakaava-arkkitehti Matti Veijovuori, Lappeenrannan kaupunki,
puh. 040 660 5662