Valitse taso

Vireillä oleva kaavahanke

Nimi Karhuvuoren grilli
 sijainti_karhuvuori.jpg
Tarkoitus Suunnittelun tavoitteena on laajentaa liikerakennusten korttelialuetta kohti Viljapuistoa ja mahdollistaa sen myötä alueella toimivan yrityksen kasvu. Suunnittelussa huomioidaan alueen sijainti pohjavesialueella ja muut erityispiirteet.
Sijainti Asemakaavamuutosalue sijaitsee Lappeenrannan Karhuvuoren kaupunginosassa, noin 3 kilometriä keskustasta kaakkoon Valtatie 6:n eteläpuolella. Suunnittelualue on pientalovaltaisen asutusalueen pohjoislaidalla lähellä Hyrymäen teollisuuden ja kaupan aluetta. Suunnittelualue rajautuu pohjoisessa Eteläkadun reunassa kulkevaan kevyen liikenteen väylään ja idässä Karhuvuorenkatuun. Etelässä ja lännessä alue rajautuu puistoon. Alueen pinta-ala on noin 700 m2.
Hyväksyjä Kaupunginvaltuusto
Käsittelyvaiheet

MRA 62 §:n mukainen ennakkokuuleminen 25.8. - 14.9.2016.
Tekninen lautakunta 5.10.2016.
Kaupunginhallitus 10.10.2016
MRA 27 §:n mukainen nähtävillä olo 13.10. - 14.11.2016
Kaupunginvaltuusto 28.11.2016

Yhteyshenkilöt Lisätietoja antavat:
Kaavasuunnittelija ts. Elina Moisio puh. 040 649 5001 ja             
asemakaava-arkkitehti Matti Veijovuori puh. 040 660 5662
Sähköposti on muotoa: etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi.