Valitse taso

Vireillä oleva kaavahanke

 

Nimi  Mustolan kaupan alueet (Disas Fish ja Rajamarket)
 Sijainti kartalla
Tarkoitus Suunnittelun tarkoituksena on päivittää Disas Fishin tontin asemakaavamerkintä vähittäiskaupan suuryksikön mahdollista-vaksi. Rajamarketin tontille on tarkoitus lisätä rakennusoikeutta säilyttäen voimassa olevassa asemakaavassa oleva vähittäiskaupan suuryksikön mahdollistava kaavamerkintä ennallaan.
Sijainti Suunnittelualue sijaitsee Mustolan satama- ja työpaikka-alueella noin 11 km Lappeenrannan ydinkeskustasta kaakkoon. Asemakaavamuutos koskee Lappeenrannan Mustolassa sijaitsevia Disas Fish- ja Rajamarket- yritysten tontteja 
Hyväksyjä Kaupunginvaltuusto
Käsittelyvaiheet

MRL 62 §:n mukainen kuuleminen 5.3.–23.3.2018

Mahdolliset mielipiteet tulee jättää viimeistään 23.3.2018 osoitteella Lappeenrannan kaupunki, elinvoima ja kaupunkikehitys, Kirjaamo, PL 11, 53101 Lappeenranta tai kirjaamo@lappeenranta.fi.
                         
Yhteyshenkilöt Lisätietoja antavat kaavasuunnittelija Elina Moisio puh. 040 649 5001 ja asemakaava-arkkitehti Matti Veijovuori puh. 040 660 5662. Sähköposti on muotoa: etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi