Valitse taso

Vireillä oleva kaavahanke

Nimi Mustolan koulu
 opaskartta.jpg
Tarkoitus Suunnittelun tavoitteena on mahdollistaa erillispientaloalueen rakentaminen nykyiselle Mustolan koulun tontille. Koulurakennukset rajataan omaksi tontikseen ja vanhojen
koulurakennusten säilyminen mahdollistetaan.
Sijainti Asemakaavamuutosalue sijaitsee Mustolan kaupunginosassa,
9 kilometrin päässä Lappeenrannan keskustasta itään. Alue rajautuu lännessä Mustolankatuun ja pohjoisessa, idässä ja etelässä omakotitaloalueisiin. Suunnittelualueen pinta-ala on
noin 2 ha.
Hyväksyjä Kaupunginvaltuusto
Käsittelyvaiheet

MRA 62 §:n mukainen ennakkokuuleminen 6. - 27.10.2016.
Tekninen lautakunta 30.11.2016.
Kaupunginhallitus 5.12.2016.
MRA 27 §:n mukainen nähtävillä olo 9.12.2016 - 9.1.2017.
Kaupunginvaltuusto 16.1.2017

Yhteyshenkilöt Lisätietoja antavat:
Kaavasuunnittelija Niina Seppäläinen puh. 040 668 4499 ja             
asemakaava-arkkitehti Matti Veijovuori puh. 040 660 5662
Sähköposti on muotoa: etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi.

Liitteet