Valitse taso

Vireillä oleva kaavahanke

 

Nimi  Nordkalkin ja Parocin alueen asemakaavan muutos
 kuva nettiin.jpg
Tarkoitus Suunnittelun tavoitteena on mahdollistaa avolouhoksen laajentaminen ja säilyttää mahdol-lisuus teolliseen rakentamiseen. Avolouhosta on tarkoitusta laajentaa nykyisestä 40 heh-taarista 47 hehtaariin ja nykyisestä 150 metrin syvyydestä 200 metriin.
Sijainti Asemakaavamuutosalue sijaitsee Ihalaisen kaupunginosassa, noin kolmen kilometrin päässä Lappeenrannan keskustasta lounaaseen. Alue rajautuu pohjoisessa Myllymäenkatuun, idässä Palosuonkatuun, etelässä kaivoksen avolouhosalueeseen ja lännessä rautatiehen.
Hyväksyjä Kaupunginvaltuusto
Käsittelyvaiheet MRL 62 §:n mukainen kuuleminen 8. - 26.2.2016
Tekninen lautakunta 23.3.2016
Kaupunginhallitus 29.3.2016
MRA 27 §:n mukainen nähtävillä olo 7.4. - 9.5.2016
Kaupunginhallitus 22.8.2016
Kaupunginvaltuusto 29.8.2016
Yhteyshenkilöt Lisätietoja antavat kaavasuunnittelija Niina Seppäläinen puh. 040 668 4499 ja kaupunginarkkitehti Maarit Pimiä puh. 040 653 0745.