Valitse taso

Vireillä oleva kaavahanke

Nimi Pajarilan teollisuusalueen asemakaavan muutos ja laajennus
Sijainti kartalla 
Tarkoitus Suunnittelun tavoitteena on mahdollistaa alueen kehittäminen vetovoimaisena yritys-alueena. Olemassa olevien kortteleiden sijainteja muutetaan toimivammiksi ja tarkistetaan rakentamista ohjaavia merkintöjä. Samalla toimitilakorttelialuetta laajennetaan kaupungin omistamilla mailla.
Sijainti Suunnittelualue sijaitsee noin viiden kilometrin päässä Lappeenrannan ydinkeskustasta itään Valtatie 6:n ja Pajarilanväylän eteläpuolella. Asemakaavamuutos koskee Pajarilan kaupunginosan kortteleita 8, 12, 13, 14 ja 16 sekä lähivirkistys- ja suojaviheralueita. Asemakaava laajenee kaavoittamattomille metsä- ja peltoalueille
Hyväksyjä Kaupunginvaltuusto
Käsittelyvaiheet

MRL 62 §:n mukainen kuuleminen 13.3. - 3.4.2017
Kaupunkikehitys lautakunta 28.6.2017
Kaupunginhallitus 3.7.2017
MRA 27 §:n mukainen nähtävillä olo 31.8. - 2.10.2017

 
Yhteyshenkilöt

Lisätietoja antavat kaavavalmistelija Hanna-Maija Marttinen
puh. 040 809 8657
ja asemakaava-arkkitehti Matti Veijovuori
puh. 040 660 5662.