Palvelut
Valitse taso

Vireillä oleva kaavahanke

 

Nimi  Ylämaan kirkonmäki ja Koskelan tila
 Sijainti kartalla
Tarkoitus Kaavan tavoitteena on ajanmukaistaa voimassa oleva asemakaava Lappeenran-nan seurakuntayhtymän maa-alueella. Kirkkomäen alueella erotetaan sankari-hautausmaa erilliseksi hautausmaa-alueeksi (Osa-alue 1). Kaavassa tutkitaan asumisen mahdollisuuksia Pappilantien yleisten rakennusten korttelialueella (osa-alue 2) ja vanhan pappilan pelto-alueella (osa-alue 3). Kaavan yhteydessä esite-tään sitova tonttijako. Alueelle osoitetaan lähivirkistysalueet ja turvataan paikalli-set luonnon arvokohteet.
Sijainti Kolmesta osa-alueesta koostuva kaava-alue sijaitsee Ylämaan taajamassa, 34 kilometriä Lappeenrannasta etelään Ylämaan-, Kosken- ja Pappilanteiden liittymän ympärillä. Kaava-alueen itäosassa virtaa Koskenjoki.
Hyväksyjä Kaupunginvaltuusto
Käsittelyvaiheet

MRA 30 §:n mukainen kuuleminen 17. - 31.1.2011
Kaupunkikehitys lautakunta 18.10.2017
Kaupunginhallitus 23.10.2017
MRA 27 §:n mukainen nähtävillä olo 2.11. - 4.12.2017
Kaupunginhallitus 12.2.2018
Kaupunginvaltuusto 19.2.2018                      

Yhteyshenkilöt Lisätietoja antaa kaavan laatija FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy kaupunkikehitysjohtaja Arja Sippola, puh. 044 748 0315 ja arkkitehti Mari Seppä puh. 050 5760386. Lappeenrannan kaupungilla kaavoitusarkkitehti Matti Veijovuori
puh. 040 660 5662.