Valitse taso

Vikailmoitukset

Teknisen toimen kadut ja ympäristö huolehtii katujen ja teiden sekä kevyen liikenteen väylien kunnossapidosta.

Yhteystietoja

Liikenneväylien talvi- ja kesäkunnossapito
Vastaava tiemestari Matti Himmi, puh. 0400 672 318
Tiemestari Ulla Kiiveri puh. 040 653 1910
Tiemestari Jouko Niskanen puh. 040 653 0077
Katuisännöitsijä Jukka Neuvonen, puh. 040 662 1982
Päivystävä tiemestari talviaikana virka-ajan ulkopuolella, puh. 0400 629 995

Puistojen ja viheralueiden kunnossapito
Puutarhuri Maija Koski, puh. 0400 703 616

Kaupungille kuuluva jätehuolto
Katuisännöitsijä Jukka Neuvonen, puh. 040 662 1982 

Varikko
Varikon päällikkö vs. Jukka Kultanen, puh. 040 771 8764

Ulkovalaistusta koskevat vikailmoitukset
Suunnittelija Terho Tiainen, puh. 0400 982 154

Viheralueet ja leikkikentät 
Kaupunginpuutarhuri Hannu Tolonen, puh. 0400 856 066 tai
Puutarhuri Maija Koski, puh. 0400 703 616.