Etusivu PalvelutRakentaminen ja maankäyttöMetsätalousTaajamametsien hoito- ja kunnossapitotyöt Joutsenossa 2011 - 2013
Valitse taso

Taajamametsien hoito- ja kunnossapitotyöt Joutsenossa 2011 - 2013

Taajamametsien hoitotyöt aloitettiin vuonna 2011 Honkalahden ja Korvenkylän alueilla.

Korvenkylän ja Honkalahden alueilla työt ovat nyt valmistumassa ja asukkailta pyydetään palautetta töiden onnistumisesta satunnaisotannalla valituilta henkilöiltä vuoden 2012 loppuun mennessä.

Honkalahden ja Korvenkylän asukkaita informoitiin kahdessa asukastilaisuudessa 3. ja 5. toukokuuta. Lisäksi näiden alueiden talouksiin lähetettiin kirje viikolla 20, jossa kerrottiin hoito- ja kunnostustoimenpiteistä.

Hongiston, Uusi Ahvenlammen, Kuusiston ja Pulpin alueilla aloitetaan kaupungin taajamametsien hoitaminen loppuvuodesta 2012 ja se jatkuu vuoden 2013 loppuun. Työlajeina ovat harvennushakkuut, pienpuustonhoito, nuoren metsänhoito, taimikonhoito ja taimikon perkaus. Hakkuutähteet korjataan alueilta energiapuuksi. Polttopuuta alueilta ei myydä. Tienvarsivarastoihin ei saa tuoda mitään.

Asukkaita kehotetaan varovaisuuteen työmaiden läheisyydessä ja työmaa-alueilla liikkuminen ja puu- tai energiapuukasojen päällä kiipeily on kielletty. Erityisesti vanhempia pyydetään huolehtimaan, etteivät lapset tule työmaa-alueille.