Valitse taso

Myönnetyt luvat

Lappeenrannan rakennuslautakunnan ja virkamiesten lupa-asioissa tekemistä ratkaisuista ilmoitetaan ennen päätöksen antamista rakennusvalvonnan ilmoitustaululle asetettavassa luettelossa. Tämän vuoksi sanotaan, että rakennuslupapäätökset annetaan julkipanon jälkeen. Päätöksen katsotaan tulleen kaikkien asianosaisten tietoon sinä päivänä, jona se on annettu. Antamispäivä sekä päätöksen lainvoimaisuuspäivä on julkipanoilmoituksessa erikseen mainittu.

 

Rakennuslautakunnan päätökset:

Rakennuslupa 2017-238
405-3-5-35 KYLPYLÄ
Koulukatu 25
36 -huoneistoinen asuin- ja liikekerrostalo sekä jätehuoltorakennus
Annettu 6.6.2017


Rakennuslupa 2017-469
405-8-10-2 LEPOLA
Lepolankatu 30
35-huoneistoinen asuinkerrostalo, talousrakennus, autokatos ja kirkkorakennuksen purkaminen.
Annettu 6.6.2017


Rakennuslupa 2017-478
405-4-65-2 PALLO-TYYSTERNIEMI
Tyysterniementie 19
Kaksi 29- ja 26- huoneistoista asuinkerrostaloa ja erilliset polkupyöräkatos, tupakointikatos, jätehuoltojärjestelmä sekä
leikkipaikka.
Annettu 6.6.2017


Rakennuslupa 2017-506
405-6-15-1 TAIKINAMÄKI
Anni Swanin katu 2
24 -huoneistoinen asuin- ja liikekerrostalo sekä teatterirakennuksen purku
Annettu 6.6.2017

 

 


 
 
 

 

Rakennustarkastajan päätökset:

Rakennuslupa 2017-558

405-9-52-2 PELTOLA
Kauppakatu 62-66
48 -huoneistoisen liike- ja asuinkerrostalon laajennuksen maanalaisille rakenteille.
Aloittamisoikeus
Annettu 14.6.2017

Rakennuslupa 2017-595

405-69-81-4 RUOHOLAMPI
Pitkäkallionkatu 38
Jatkoaika kolme (3) vuotta rakennusluvalle 2012-264 rakennustöiden loppuun saattamiseksi
Annettu 14.6.2017


Rakennuslupa 2017-349

405-5-71-1 LEIRI
Ratsumestarinkatu 10
Toimisto- ja päiväkotirakennuksen päiväkotitilojen muutos asunnoiksi ja toimistoksi.
Annettu 14.6.2017
Yksihuoneistoisen asuintalon sisäinen muutos