Valitse taso

Myönnetyt luvat

Lappeenrannan rakennuslautakunnan ja virkamiesten lupa-asioissa tekemistä ratkaisuista ilmoitetaan ennen päätöksen antamista rakennusvalvonnan ilmoitustaululle asetettavassa luettelossa. Tämän vuoksi sanotaan, että rakennuslupapäätökset annetaan julkipanon jälkeen. Päätöksen katsotaan tulleen kaikkien asianosaisten tietoon sinä päivänä, jona se on annettu. Antamispäivä sekä päätöksen lainvoimaisuuspäivä on julkipanoilmoituksessa erikseen mainittu.

 

Rakennuslautakunnan päätökset:

 

 

Rakennustarkastajan päätökset:

Rakennuslupa 2017-263
405-3-1-4 KYLPYLÄ
Ainonkatu 15
16 -huoneistoisen asuinkerrostalon huoneiston 8 huonejärjestely
Annettu 11.4.2017

Rakennuslupa 2017-87
405-408-2-35 HANHIJÄRVI
Hanhijärventie 440
Yksihuoneistoisen asuinrakennukseen liittyvän erillisen talousrakennuksen laajennus ja leipomoteollisuusrakennukseen liittyvän erillisen
talousrakennuksen laajennus
Annettu 11.4.2017

Rakennuslupa 2017-160
405-451-2-65 MENTULA
Pienmäenraitti 19
Yksihuoneistoinen asuinrakennus, talousrakennus, jätevesijärjestelmä ja maalämmön keruuputkisto
Annettu 11.4.2017

Rakennuslupa 2017-270
405-4-4-26 PALLO-TYYSTERNIEMI
Taipalsaarentie 10
12 -huoneistoisen asuinkerrostalon linjasaneeraus
Annettu 11.4.2017

Rakennuslupa 2017-232
405-22-68-5 KIVISALMI
Järvikaislankatu 26
Yksihuoneistoiseen asuinrakennukseen liittyvän erillisen autosuojan autokatososan muutos autotalliksi
Annettu 11.4.2017

Rakennuslupa 2017-64
405-427-1-129 KASUKKALA
Vainikkalantie 23
Yksihuoneistoiseen asuinrakennukseen liittyvä erillinen pihasauna
Annettu 11.4.2017

Rakennuslupa 2017-118
405-5-67-1 LEIRI
Ratsumestarinkatu 9
Asuin- ja toimitilarakennuksen toimistohuoneiston no. 3 (C) muutos asuinhuoneistoksi
Rakennuslupien 405-2008-56, 405-2008-525 ja 2009-659 uudelleen voimaan saattaminen
Annettu 11.4.2017


Yksihuoneistoisen asuintalon sisäinen muutos