Palvelut
Valitse taso

Myönnetyt luvat

Lappeenrannan rakennuslautakunnan ja virkamiesten lupa-asioissa tekemistä ratkaisuista ilmoitetaan ennen päätöksen antamista rakennusvalvonnan ilmoitustaululle asetettavassa luettelossa. Tämän vuoksi sanotaan, että rakennuslupapäätökset annetaan julkipanon jälkeen. Päätöksen katsotaan tulleen kaikkien asianosaisten tietoon sinä päivänä, jona se on annettu. Antamispäivä sekä päätöksen lainvoimaisuuspäivä on julkipanoilmoituksessa erikseen mainittu.

 

Rakennuslautakunnan päätökset:

 

 

Rakennustarkastajan päätökset:

_________________________________________________________________________________

Rakennuslupa 2017-1197
405-22-49-3 KIVISALMI
Rentukankatu 1
Yksihuoneistoinen asuinrakennus sekä maalämpökaivo

Annettu 16.11.2017


Rakennuslupa 2017-1078
405-541-4-35 Kohoniemi
Elokuja 10
Rakennusluvan 2011-828 uudelleen voimaan saattaminen loppukatselmusta varten
Annettu 16.11.2017


Rakennuslupa 2017-1104
405-535-9-8 Joutseno
Idantie 3
Rakennuslupien 173-2002-10 ja 2009-572 uudelleen voimaan saattaminen rakennustöiden saattamiseksi loppuun.
Annettu 16.11.2017


Rakennuslupa 2017-1193
405-68-10-6 RUTOLA
Kuikankatu 3
Yksihuoneistoiseen asuinrakennukseen liittyvä erillinen talousrakennus

Annettu 16.11.2017


Rakennuslupa 2017-1195 405-18-3-10 IHALAINEN
Sementtitie 29
Teollisuusalueen rakennus nro 4 laajennus ja uusi varastosäiliö.
Annettu 16.11.2017


Rakennuslupa 2017-1095

405-12-57-4 KESÄMÄKI
Peltisepänkatu 3
Rakennustyövaiheen aikaiset muutokset ja lopulliset piirustukset rakennuslupaan 405-2017-207


Annettu 16.11.2017


Rakennuslupa 2017-1159
405-418-3-107 IHALAINEN
Poikkitie 227
Kaivosteollisuuslaitokseen liittyvät kaksi erillistä varastohallia, viisi tuotesäiliötä, sosiaalitilarakennus ja wc-rakennus


Annettu 16.11.2017


Rakennuslupa 2017-1110
405-18-3-9 IHALAINEN
405-18-3-8 IHALAINEN
Poikkitie 1
Rakennusten purkamisvaiheen aikaiset muutokset ja lopulliset suunnitelmat lupaan 2016-703

Annettu 16.11.2017


Rakennuslupa 2017-1069
405-89-42-2 NUIJAMAA
Jysinmäentie 299
Rakennustyön aikainen muutos
Myymälärakennuksen rakennustyövaiheen aikaiset muutokset lupaan 2017-393.


Annettu 16.11.2017


Rakennuslupa 2017-1214
405-15-9-11 HARAPAINEN
Harapaisentie 57-59
Muutostyö
Postikeskuksen sisäiset muutostyöt


Annettu 16.11.2017

rakennuslupa 2017-1018


405-25-6-6 LENTOKENTTÄ
Lentokentäntie 75
Teollisuushallin sisäpuoliset muutokset ja mainospyloni

Annettu 13.11.2017

rakennuslupa 2017-1096
405-566-2-31 Virkkilä
Kähäriläntie 7
Jatkoaika kaksi vuotta rakennustöiden aloittamiselle ja loppuun saattamiselle toimenpidelupaan 2014-779.

Annettu 13.11.2017

rakennuslupa 2017-1190
405-36-234-1 HAKALI
Isopällinkatu 2
Päiväkotirakennuksen ja kolmen varastorakennuksen purkaminen

Annettu 13.11.2017

rakennuslupa 2017-1176
405-4-63-6 PALLO-TYYSTERNIEMI
Vanerikatu 2
Asuikerrostalon piha-alueelle kahden autopaikan lisäys

Annettu 13.11.2017

rakennuslupa 2017-1135
405-54-3-2 KARHUVUORI
Karhuvuorenkatu 1
Laajennus
Tontin osittainen aitaaminen.

Annettu 13.11.2017

rakennuslupa 2017-1165
405-3-4-22 KYLPYLÄ
Raastuvankatu 21
15 -huoneistoisen asuinkerrostalon asuinhuoneiston n:ro 8 jakaminen asuinhuoneistoiksi 8 a ja 8 b

Annettu 13.11.2017

rakennuslupa 2017-1016
405-444-3-20 LENSULA
Palosillantie 39
Vapaa-ajan asuinrakennuksen käyttötarkoituksen muutos vakituiseen asumiseen ja laajennus

Annettu 13.11.2017

rakennuslupa 2017-1066
405-549-2-58 Meltola
Raatesuontie 740
Rakennelma
Maatilakeskukseen liittyvä erillinen lietesäiliö

Annettu 13.11.2017

rakennuslupa 2017-1198
405-20-13-2 VOISALMI
Voisalmentie 15
Asuinkerrostalon linjasaneeraus

Annettu 13.11.2017

rakennuslupa 2017-1143
405-572-3-282 Lahnajärvi
Ihalaisentie 213
Vapaa-ajan asuntoon liittyvän erillisen talousrakennuksen laajennus

Annettu 13.11.2017

rakennuslupa 2017-1200
405-9-28-1 PELTOLA
Raatimiehenkatu 20
41 -huoneistoisen asuin- ja liikekerrostalon toimiston muutos asuinhuoneistoksi C 42

Annettu 13.11.2017

rakennuslupa 2017-1081
405-4-46-5 PALLO-TYYSTERNIEMI
Happotie 7
Asuinkerrostaloon liittyvä erillinen jätehuoltorakennus.

Annettu 13.11.2017

rakennuslupa 2017-997
405-2-7-36 KESKUS
Valtakatu 34
Rakennustyövaiheen aikaiset muutokset rakennuslupaan 2015-776 sekä henkilömäärän vahvistaminen.

Annettu 13.11.2017

rakennuslupa 2017-1175
405-32-1-8 KAUKAS
Alatehtaantie 3
Kaasuvoimalaitoksen purkaminen

Annettu 13.11.2017Rakennuslupa 2017-1055
405-38-11-3 MÄLKIÄ
Pontuksenkatu 5
Yksihuoneistoiseen asuinrakennukseen liittyvä valokatteellinen sisäänkäyntikatos sekä pihajärjestelyt ja
puunkaatolupa

Annettu 09.11.2017

Rakennuslupa 2017-116
405-69-66-5 RUOHOLAMPI
Tähystäjänkaari 17
Rakennusluvan 405-2009-220 uudelleen voimaan saattaminen

Annettu 09.11.2017

Rakennuslupa 2016-748
405-539-1-592 Kesola
Keskuskatu 13
Leipomorakennukseen liittyvä erillinen mainosbyloni

Annettu 09.11.2017

Rakennuslupa 2017-1157
405-7-27-18 KIMPINEN
Valto Käkelän katu 22
Terveydenhuollon toimitilan käyttötarkoituksen muutos 16 huoneistoiseksi asuinpienkerrostaloksi

Annettu 09.11.2017

Rakennuslupa 2017-1156
405-7-27-2 KIMPINEN
Valto Käkelän katu 30
Talousrakennuksen muutostyöt sekä autopaikoitusalueen rakentaminen

Annettu 09.11.2017

Rakennuslupa 2017-1100
405-501-1-0 LAPPEENRANTA
Satamatori 10
Liikerakennuksen laajennus ja henkilömäärän vahvistaminen kokoontumistiloihin

Annettu 09.11.2017

Rakennuslupa 2017-1162
405-572-11-59 Lahnajärvi
Mätöntie 808
Yksihuoneistoiseen asuinrakennukseen liittyvä jätevesijärjestelmä

Annettu 09.11.2017

Rakennuslupa 2017-960
405-406-14-36 HAAPAJÄRVI
Vainikkalantie 787
Yksihuoneistoiseen asuinrakennukseen liittyvä erillinen pihasauna ja vanhan saunan purku

Annettu 09.11.2017

Rakennuslupa 2017-1181
405-12-42-1 KESÄMÄKI
Kapteeninkatu 17
Yksihuoneistoiseen asuinrakennukseen kuuluva erillinen talousrakennus

Annettu 09.11.2017

Rakennuslupa-2017-1158
Rakennuslupa-61-27-1 LAVOLA
Totokatu 2
Varastohallirakennuksen lämmitysjärjestelmän muutos maalämmöksi, neljä energiakaivoa.

Annettu 31.10.2017

Rakennuslupa-2017-1098
405-5-71-1 LEIRI
Ratsumestarinkatu 10
Rakennusvaiheen aikaiset muutokset ja lopulliset piirustukset lupaan 2017-349

Annettu 31.10.2017

Rakennuslupa-2017-1146
405-15-16-9 HARAPAINEN
Ruukintie 16
Myymälärakennuksen sekä teollisuusrakennuksen sisäiset muutostyöt

Annettu 31.10.2017

Rakennuslupa-2017-1145
405-10-23-1 ALAKYLÄ
Tietäjänkatu 28
Yksihuoneistoisen asuinrakennuksen laajennus kylmään ullakkotilaan, erillisen varastokatoksen laajennus sekä
kasvihuone

Annettu 31.10.2017

Rakennuslupa-2017-1099
405-69-44-1 RUOHOLAMPI
Patterikatu 18
Yksihuoneistoinen asuinrakennus

Annettu 31.10.2017

Rakennuslupa-2017-1172
405-6-10-8 TAIKINAMÄKI
Koulukatu 40
31 -huoneistoisen asuinkerrostalon asuinhuoneiston 29 sisäiset muutostyöt

Annettu 31.10.2017

Rakennuslupa-2017-949
405-431-4-65 KORKIA-AHO
Korkea-ahon tie 790
Yksihuoneistoiseen asuinrakennukseen liittyvä erillinen talousrakennus, vanhan talousrakennuksen purku ja
jätevesijärjestelmä

Annettu 31.10.2017

 Yksihuoneistoisen asuintalon sisäinen muutos