Palvelupisteet

Asiakirjahallinnon tietopalvelu

Asiakirjahallinto huolehtii kaupungin toiminnassa ja päätöksenteossa syntyvistä sekä kaupungille saapuvista asiakirjoista. Kirjaamoissa rekisteröidään kaupungin käsittelemät asiat ja niihin liittyvät asiakirjat. Kirjaamoista voit kysyä käsittelyssä olevista hallinnollisista asioista sekä päätöksistä 10-20 vuoden ajalta. Lappeenrannan kaupungin keskitetty kirjaamo toimii kaupungintalolla, ja siellä käsitellään kaikkien toimialojen paitsi ympäristötoimen asioita. Lappeenrannan seudun ympäristötoimen kirjaamo sijaitsee ympäristötoimen toimitiloissa Pohjolankatu 14:ssä.

Kaupunginarkistosta voit saada tietoja kaupungin toimintaan liittyvistä julkisista asiakirjoista, jotka ovat yli 10 vuotta vanhoja sekä pysyvästi tai pitkään säilytettäviä. Kysytyimpiä asiakirjoja ovat perukirjat, koulutodistukset ja rakentamiseen liittyvät asiakirjat. Kaupunginarkistossa säilytetään myös liitoskuntien (Lappee, Lauritsala, Nuijamaa, Joutseno ja Ylämaa) pysyvästi säilytettäviä asiakirjoja.

Kaupunginarkiston yhteydessä toimii Lappeenrannan kotiseutuarkisto, johon pyritään keräämään yhdistysten, pienten liikelaitosten ja yksityishenkilöiden arkistoja.

Kaupunginarkistossa voit tutkia asiakirjoja paikan päällä aukioloaikoina, sopimuksesta muulloinkin. Aikaa ei tarvitse varata. Tutkijoille on mahdollista järjestää paikka, pidemmästä ajasta olisi hyvä sopia.

Viranomaistoiminta asiakirjoineen on lähtökohtaisesti julkista. Asiakirjat ovat julkisia, ellei laissa nimenomaisesti toisin määrätä. Jos asiakirja on salainen, viranomaisella on velvollisuus perustella salauspäätös. Lisäksi jokaisella on oikeus saada tieto häntä itseään koskevista asiakirjoista, vaikka ne olisi laissa määrätty yleisöltä salassa pidettäviksi.

Toimi näin

Sosiaali- ja terveyspiirin alaan kuuluvista (vanhoistakin) asioista tehdään julkisuuslain mukainen tietopyyntö Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin Eksoten lomakkeella (Eksote.fi > Eksote > lomakkeet).

Kenelle ja millä ehdoin

Alkuperäisiin asiakirjoihin voi tutustua vain paikan päällä.

Asiakirjojen tutkiminen paikan päällä on maksutonta. Kopioista ja skannauksesta voidaan veloittaa hinnaston mukaan. Hinnasto verkkosivuilla. Kaupunginarkistossa maksu laskulla.

Lappeenrannan kaupunginarkiston verkkosivu

Kaupunginarkiston palveluista saat lisätietoa Lappeenrannan kaupungin verkkosivuilta.

Lisää tietoa
Avaa linkki

Palvelupisteet

Lappeenrannan kaupungin kirjaamo - kaupungintalo

Kirjaamosta saat tietoa käsittelyssä olevista asioista. Voit ottaa yhteyttä sähköpostitse, puhelimitse ja kirjeitse.

Villimiehenkatu 1, 53100 LAPPEENRANTA

Kaikki tiedot

Lappeenrannan kaupunginarkisto

Kaupunginarkistosta saat tietoa kaupungin toimintaan liittyvistä vanhemmista asiakirjoista. Voit asioida aukioloaikoina ilman ajanvarausta.

Kehruuhuoneenkuja 6, 53900 LAPPEENRANTA

Aukioloajat

Ma - Pe: 09.00 - 15.00

Kaikki tiedot

Lappeenrannan seudun ympäristötoimen kirjaamo

Kirjaamosta saa tietoa käsittelyssä olevista asioista. Yhteyttä voi ottaa sähköpostitse, puhelimitse ja kirjeitse.

Pohjolankatu 14, 53100 LAPPEENRANTA

Aukioloajat

Ma - Pe: 09.00 - 15.00

Kaikki tiedot

Palvelun toteuttaa

Lappeenrannan kaupunki