Etusivu PalvelutTyö ja elinkeinotTyöllistämispalvelut

Lappeenrannan työllistämispalvelut

Työllisyyden edistäminen on tärkeä osa Lappeenrannan kaupungin strategiaa ja siitä vastaa työllisyys-, hyvinvointi ja terveyden edistämistiimi. Nuorten työllistäminen on nostettu strategiassa erittäin tärkeäksi vuonna 2018 ja nuorten palveluista vastaa Ohjaamo.

Lappeenrannan kaupunki työllistää itse eri toimialoilleen. Lisäksi kaupunki hankkii työllisyysmäärärahoilla työllistymis- ja kuntoutumismahdollisuuksia heikossa työasemassa oleville henkilöille. Palveluita tuottavat Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) lisäksi kolmas sektori, yhdistykset sekä yritykset. Lisäksi kaupunki tekee yhteistyötä eri oppilaitosten kanssa.

Kaupungilla on myös kumppanuusyhteistyötä  eri yhdistysten ja säätiöiden kanssa sekä yrityslisä erillisenä työllistämispalkkiona yrityksille.

Lisäksi kaupungilla on asukkaiden omatoimisuutta sekä työ-ja toimintakykyä lisäävä hanke Elinvoimaa ja osallisuutta. Hanke toteutti Naapuriäidit –hankkeen kanssa marraskuun alussa ”Matkalla töihin” –yhteistyöfoorumin, jonka tavoitteena oli saada niin asukkaat kuin eri toimijat tasavertaisina kehittäjinä pohtimaan erilaisia työelämävalmiuksien vahvistamisen väyliä .

Päivän pohjalta laadittiin Tiekartta työelämävalmiuksien huomioiseksi, jonka sisällön ovat vuorovaikutteisesti ja tasavertaisina saaneet aikaan niin työllisyydenhoidon parissa työskentelevät kuin näiden palvelujen käyttäjät.