Yhdessä Yrittäen

Lappeenrannan kaupunki ja Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote) ovat aloittaneet yhteiskunnallisen yrityksen toimintaedellytysten selvittämisen hankerahoituksella. Kaupunki ja Eksote haluavat selvittää voidaanko yhteiskunnallinen yritys valjastaa työllistäjäksi.

Hankkeen toteuttajat ovat saaneet ESR-rahoituksen toimintaedellytysten selvittämiseksi ja hanke toteutetaan 1.4.2016–31.3.2018 välisenä aikana. Kahden vuoden tavoitteena on selvittää konkreettisen kokeilun avulla kuinka yhteiskunnallinen yritys toimisi ja voidaanko yrittäjämäisellä otteella löytää vastauksia työttömyyden hoitoon.

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa selvitetään niin sanotun tekemättömän työn eli silpputyön määrä julkisella sektorilla, yksityisellä puolella sekä yksityishenkilöillä. Tarkoituksena on selvittää myös arjen tukipalveluiden tarve Lappeenrannan kaupungin alueella. Kaupungin aiemmin tekemien tutkimusten mukaan tekemätöntä työtä on olemassa, mutta se sijoittuu yksittäisten toimijoiden alle siten, ettei se riitä edes yhden henkilön työllistämiseen. Näiden töiden yhdistämisellä voidaan kuitenkin työllistää useampikin henkilö.

Hankkeen toisessa vaiheessa toteutetaan puolen vuoden kokeilu vuoden 2017 alusta, jossa työllistetään 30 henkilöä tekemättömän työn tekijöiksi. Henkilöt palkataan työsuhteisiin Lappeenrannan kaupungille ja Eksotelle palkkatuella, mutta työt tehdään julkisella sektorilla, yrityksissä ja yksityishenkilöillä. Näin kokeilun avulla saadaan selvitettyä voidaanko silpputyö/tekemätön työ organisoida erillisen toimijan avulla työllistäväksi kokonaisuudeksi. Työllistämiskokeilun aikana työntekijöille järjestetään valmennusta ja ohjausta. Tämän valmennuksen muoto määrittyy työllistettävien tarpeiden mukaisesti.

Hankkeen kolmannessa ja viimeisessä vaiheessa kokeilun tuloksia hyödynnetään liiketoimintasuunnitelman tekemiseen. Kokeilun tarkoituksena on tuottaa tietoa liiketoimintasuunnitelman kannattavuuslaskelmiin valmennuskustannusten sekä muun toiminnan organisoinnin osalta. Kokeilun onnistuessa on kaupungilla ja Eksotella mahdollisuus lähteä viemään yhteiskunnallisen yrityksen toimintaa eteenpäin. Onnistuessaan toimintamalli on tarkoitus kopioida maakunnallisesti.

Tiivistettynä hankkeen tavoitteena on yhdistää olemassa oleva tekemätön työ ja työttömät työnhakijat. Hanke toimii organisaattorina tekijöiden välillä ja samalla selvitetään millainen yritystoiminta voisi toimia tulevaisuudessa organisaattorina kyseisessä toiminnassa.

Työllisyyden ja osaamisen kehittäminen sekä sosiaalisen osallisuuden lisääminen, Euroopan sosiaalirahaston rahoittama hanke 1.4.2016-31.3.2018

Lisätietoja:
Lappeenrannan kaupunki projektipäällikkö Julia Lindqvist
julia.lindqvist@lappeenranta.fi p. 040 704 9557
Lappeenrannan kaupunki palvelukoordinaattori Salla Peltonen salla.peltonen@lappeenranta.fi  p. 040 652 8687
Eksote projektikoordinaattori Anne Hjelt anne.hjelt@eksote.fi p. 040 631 5922